Författningsändringsregister: 1962

Författningsändringar i nummerordning

703 - 673 ...386 - 357 356 - 323 322 - 288 285 - 251 250 - 223 221 - 195 193 - 165 157 - 131 130 - 106 104 - 78 ...31 - 2

221/1962
Päätös avustuksista AIV- rehusäiliöiden rakentamiseksi
218/1962
Laki vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa.
217/1962
Päätös Heinolan raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
215/1962
Päätös perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista
214/1962
Päätös työntekijän eläkelain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan sitomisesta palkkatasoon
213/1962
Päätös joka sisältää ohjeet työntekijän eläkeasetuksen 7§:ssä säädetyn palkan laskemista varten
212/1962
Päätös valtion elokuvapalkintojen jakamisesta
211/1962
Asetus opiskelijain määrän rajoittamisesta Helsingin yliopistossa
210/1962
Asetus Oulun yliopiston eräiden professorin virkojen opetusalasta
209/1962
Asetus Itävallan kanssa harjoittelijain vaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
208/1962
Asetus Luxemburgin Suuriruhtinaskunnan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
207/1962
Asetus ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan, New Yorkissa 10 päivänä kesäkuuta 1958 tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
204/1962
Laki kalliinajanlisien maksamisesta tapaturmakorvauksiin
202/1962
Laki helpotuksen myöntämisestä kunnille rautateiden rakentamisesta johtuvista pakkolunastuskorvauksista
201/1962
Laki läänien luvusta
200/1962
Laki ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan, New Yorkissa 10 päivänä kesäkuuta 1958 tehdyn yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä ja sellaisten välitystuomioiden täytäntöönpanosta
199/1962
Päätös liikkuvasta kaupasta
197/1962
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1962 tulo- ja menoarvioon
196/1962
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatalouskiinteistö on vuodelta 1961 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa arvioitava
195/1962
Päätös joka koskee kasvinsuojelu- ja tuhoeläin- sekä puutavaran vaarallisia kyllästämis- ja säilyttämismyrkkyjä
Författningsändringar i nummerordning

703 - 673 ...386 - 357 356 - 323 322 - 288 285 - 251 250 - 223 221 - 195 193 - 165 157 - 131 130 - 106 104 - 78 ...31 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.