Författningsändringsregister: 1962

Författningsändringar i nummerordning

703 - 673 ...285 - 251 250 - 223 221 - 195 193 - 165 157 - 131 130 - 106 104 - 78 77 - 56 54 - 32 31 - 2

104/1962
Päätös veroilmoitusten antoajan pitentämisestä
103/1962
Asetus eräiden rajavartiolaitoksen viran tai toimen haltijan eläkeoikeudesta
101/1962
Asetus eräiden rajavartiolaitoksen toimien perustamisesta ja muuttamisesta
99/1962
Asetus eräiden rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien muuttamisesta
97/1962
Asetus Kuopion sokeainkoulun talonmiehen toimen lakkauttamisesta ja talonmies-lämmittäjän toimen perustamisesta sanottuun kouluun
96/1962
Asetus eräiden virkojen perustamisesta Jyväskylän kasvatusopilliseen korkeakouluun
95/1962
Asetus eräiden seminaarien virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja perustamisesta
93/1962
Päätös vesiensuojelun neuvottelukunnasta
92/1962
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien muuttamisesta
91/1962
Asetus sisäasiainministeriön nuoremman hallitussihteerin viran ja kanslia-apulaisen toimen muuttamisesta
90/1962
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien perustamisesta, siirtämisestä, muuttamisesta ja lakkauttamisesta
89/1962
Asetus valtiovarainministeriön sekä sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta
88/1962
Asetus valtion eläkkeiden tarkistamisesta vuonna 1962
86/1962
Asetus oikeusministeriön vahtimestarin toimen muuttamisesta ylivahtimestarin toimeksi
85/1962
Asetus evankelisluterilaisen kirkon tuomiokapitulien puhtaaksikirjoittajien toimien muuttamisesta apulaiskanslistin toimiksi
84/1962
Asetus Helsingin yliopiston lainopillisen seminaarikirjaston kirjastonhoitajan viran muuttamisesta lainopillisen tiedekunnan kirjastonhoitajan viraksi
82/1962
Asetus Helsingin yliopiston metsätaloustieteen professorin viran muuttamisesta
81/1962
Asetus Helsingin yliopiston sosiologian professorin viran opetusalasta
79/1962
Asetus röntgendiagnostiikan professorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon
78/1962
Asetus eräiden apulaisen virkojen perustamisesta Helsingin yliopistoon
Författningsändringar i nummerordning

703 - 673 ...285 - 251 250 - 223 221 - 195 193 - 165 157 - 131 130 - 106 104 - 78 77 - 56 54 - 32 31 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.