Författningsändringsregister: 1959

Författningsändringar i nummerordning

565 - 533 531 - 506 504 - 470 468 - 434 433 - 394 393 - 367 366 - 335 334 - 306 305 - 278 275 - 243 ...13 - 1

565/1959
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
560/1959
Laki voimataloudelle annettavista valtion takauksista
559/1959
Laki aluevaihdosta valtion ja Jyväskylän kaupungin välillä
558/1959
Laki Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tavaratoimituksista vuosina 1961-1965 tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
557/1959
Laki joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä
556/1959
Päätös turvallisuusmääräyksistä kaivoksissa
555/1959
Päätös ennakonpidätyksen toimittamisesta ennakkoperintälain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa
554/1959
Päätös kärpän pyydystämisestä
553/1959
Päätös rukiin tuomisesta tullitta maahan
548/1959
Laki Suomen Tasavallan ja Kanadan välillä tulon kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden säännöksien hyväksymisestä
547/1959
Päätös valuutan säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
542/1959
Asetus valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamisesta
541/1959
Laki valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamisesta
539/1959
Valuuttakauppa-asetus
538/1959
Valuuttakauppalaki
537/1959
Asetus eräiden sopimustulleihin tehtyjen muutosten ja lisäysten voimaansaattamisesta
536/1959
Laki eräistä muutoksista ja lisäyksistä sopimustulleihin
535/1959
Asetus Suomen-Sveitsin välillä kesäkuun 24 päivänä 1927 allekirjoitettuun väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten voimaansaattamisesta
534/1959
Laki eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä
533/1959
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1959 tulo- ja menoarvioon
Författningsändringar i nummerordning

565 - 533 531 - 506 504 - 470 468 - 434 433 - 394 393 - 367 366 - 335 334 - 306 305 - 278 275 - 243 ...13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.