Författningsändringsregister: 1952

Författningsändringar i nummerordning

479 - 451 ...317 - 293 292 - 251 249 - 215 214 - 180 179 - 144 143 - 110 109 - 87 85 - 55 54 - 28 26 - 1

85/1952
Päätös Keski-Pohjanmaan kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta
81/1952
Päätös vuoden 1952 maaliskuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
79/1952
Päätös eräiden polttoaineiden käytön kieltämisestä lämpimän veden valmistukseen annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
78/1952
Päätös rakennusavustusten myöntämisestä vanhoille asutustiloille välttämättömien rakennustöiden suorittamiseen eräissä tapauksissa
76/1952
Päätös reumatautisten hoitolaitosten valtionavusta
75/1952
Päätös kaatumatautisten hoitolaitosten päivämaksuista
74/1952
Päätös rikkaruohojen torjunta-aineiden tarkastuksesta
73/1952
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Joroisten kunnasta Rantasalmen kuntaan
72/1952
Päätös vakaamattomien mittaamisvälineiden käyttämisestä eräissä tapauksissa
71/1952
Asetus eräiden virkojen perustamisesta Raahen seminaariin
70/1952
Asetus eräistä virkojen ja toimien järjestelyistä Tornion seminaarissa
68/1952
Asetus ulkomaalaisten väliaikaisesta maahantulo- ja oleskeluvapaudesta
67/1952
Asetus Suomen ja Sveitsin kesken maahantuloleimausten poistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
66/1952
Asetus Suomen-Bulgarian maksusopimuksen voimassaoloajan pitentämisestä
64/1952
Päätös kaupungeille ja kauppaloille kansakoululaitoksen ylläpitämiseen vuodelta 1951 oppilasmäärän perusteella maksettavasta valtionavustuksesta
63/1952
Päätös lainojen myöntämisestä Pohjois-Suomen hävitetyn alueen maaseudun sähköistämiseksi
62/1952
Asetus kasvinsuojeluaineiden tarkastusmaksuista
61/1952
Asetus toimenpiteistä eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi eräissä poikkeuksellisissa olosuhteissa annetun lain soveltamisesta
60/1952
Asetus maatalousministeriön eläinlääkintäosaston oikeudesta myöntää lievennyksiä eläintautilain soveltamisesta annetun asetuksen määräyksistä
55/1952
Päätös eräille asuntokiinteistöjen omistajille myönnettävästä veronhuojennuksesta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
Författningsändringar i nummerordning

479 - 451 ...317 - 293 292 - 251 249 - 215 214 - 180 179 - 144 143 - 110 109 - 87 85 - 55 54 - 28 26 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.