Författningsändringsregister: 1952

Författningsändringar i nummerordning

479 - 451 450 - 410 409 - 380 373 - 342 341 - 318 317 - 293 292 - 251 249 - 215 214 - 180 179 - 144 ...26 - 1

450/1952
Vakuutusyhtiölaki
449/1952
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
448/1952
Mielisairasasetus
444/1952
Laki teknillisestä korkeakoulusta
443/1952
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1952 tulo- ja menoarvioon
442/1952
Päätös lääketaksan vahvistamisesta
438/1952
J julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti vietettävät vuonna 1953
435/1952
Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
433/1952
Päätös vuoden 1953 tammikuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
432/1952
Asetus Kokemäen tuomiokunnan tuomarinviran perustamisesta
425/1952
Päätös maan jakamisesta veropiireihin
424/1952
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1953
421/1952
Päätös korvauksen hakemisesta Kuusamon ja Sallan kuntien luovutetuille alueille jääneiden niittyjen ja nautintaniittyjen menetyksistä aiheutuneista vahingoista
420/1952
Päätös vuodelta 1951 maksuunpannun tulo- ja omaisuusveron kantoajan pidentämisestä eräissä tapauksissa
419/1952
Päätös palkkaan sisältyvien luontoisetujen hinnoittelusta
418/1952
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
417/1952
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
416/1952
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
411/1952
Laki elinkeinoista 31 päivänä maaliskuuta 1879 annetun asetuksen (12/1879) kumoamisesta ja pakollisten elinkeinoyhdistysten lakkauttamisesta
410/1952
osakeyhtiöistä annetun lain 44 §:n muuttamisesta. Alkuperäinen laki annettu 1895.
Författningsändringar i nummerordning

479 - 451 450 - 410 409 - 380 373 - 342 341 - 318 317 - 293 292 - 251 249 - 215 214 - 180 179 - 144 ...26 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.