Författningsändringsregister: 1944

Författningsändringar i nummerordning

1073 - 1045 1044 - 1019 1018 - 993 992 - 961 960 - 932 931 - 907 906 - 863 862 - 837 836 - 801 800 - 770 ...16 - 1

960/1944
Päätös vaaliluetteloiden asettamisesta tarkastettavaksi
956/1944
Asetus eräiden sotatilalain 49 §:n nojalla valtion varoista suoritettavien korvausten määräämisessä noudatettavasta menettelystä
955/1944
Laki Lisäyksiä vuoden 1944 tulo- ja menoarvioon
953/1944
Laki pienasuntolainoista
950/1944
Päätös Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kansalaisten vapauttamisesta verojen ja kansaneläkemaksun suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
949/1944
Laki Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kansalaisten vapauttamisesta verojen ja kansaneläkemaksun suorittamisesta eräissä tapauksissa
948/1944
Päätös liikennetoimistoista sekä vesitie- ja uittopiiritoimistoista
947/1944
Päätös metsänhakkuu- ja puutavaran hankintasopimusten laatimisesta
946/1944
Päätös metsänhakkuu- ja puutavaran hankintasopimusten laatimisesta
943/1944
Päätös maan jakamisesta veropiireihin
942/1944
Päätös eräiden huoneistojen käytön tehostamisesta 31 päivänä elokuuta 1944 annetun valtioneuvoston päätöksen määräysten soveltamisesta Tampereen ja Turun kaupungeissa
941/1944
Päätös huoneistojen käytön tehostamiseksi määrättyjen toissijaisten toimenpiteiden soveltamisesta ja lomanviettoasuntojen määräämisestä asunnonvälityksen alaisiksi Kymin kunnassa
940/1944
Päätös huoneenvuokrasäännöstelyn lakkauttamisesta Ruoveden kunnassa
939/1944
Päätös lomanviettoasuntojen määräämisestä asunnonvälityksen alaisiksi Pietarsaaren kaupungissa
938/1944
Päätös käyttämättömien huoneistojen luovuttamisesta vuokralle
936/1944
Päätös oravan ja kärpän metsästyksestä 1944-1945
935/1944
Päätös eräiden väliaikaisten tuomiokuntien osien siirtämisestä toisiin tuomiokuntiin
934/1944
Asetus velvollisuudesta saapua kuulusteluun asianomaisen viranomaisen luo eräissä asioissa
933/1944
Laki eräiden säästöpankkien asettamisesta poikkeushallinnon alaisiksi
932/1944
Päätös apteekkitavara- ja eräiden muiden luetteloiden vahvistamisesta
Författningsändringar i nummerordning

1073 - 1045 1044 - 1019 1018 - 993 992 - 961 960 - 932 931 - 907 906 - 863 862 - 837 836 - 801 800 - 770 ...16 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.