Författningsändringsregister: 1944

Författningsändringar i nummerordning

1073 - 1045 ...960 - 932 931 - 907 906 - 863 862 - 837 836 - 801 800 - 770 768 - 742 741 - 713 712 - 687 685 - 653 ...16 - 1

800/1944
Päätös sotapalveluksesta kotiutuvien asevelvollisten sekä puolustuslaitoksen työstä vapautuvien linnoitustyöläisten, lottien ja muiden vastaavien henkilöiden työhön sijoittamisen perusteista.
799/1944
Päätös toimenpiteistä työttömyyden torjumiseksi
798/1944
Päätös ammattiopintojen avustuslain täytäntöönpanosta
797/1944
Asetus ammattiopintojen avustuslain toimeenpanosta
796/1944
Ammattiopintojen avustuslaki
795/1944
Päätös huoneenvuokrasäännöstelyn toimeenpanemisesta Harjavallan ja Virtain kunnissa
792/1944
Asetus määräaikojen pitentämisestä eräisiin tuomioistuimiin kuuluvissa asioissa
790/1944
Laki eräiden rikkomusten rankaisemisesta
789/1944
Laki lakkautuspalkan pidättämisestä eräissä tapauksissa
788/1944
Asetus pakkolunastuksesta puolustustarkoituksiin annetun lain toimeenpanosta
787/1944
Laki pakkolunastuksesta puolustustarkoituksiin
786/1944
Päätös suolatun ja jäähdytetyn lohen, taimenen ja forellin ylimmistä myyntihinnoista
783/1944
Päätös lantun eläimille syöttämisen kieltämisestä
782/1944
Päätös eräiden alusrekisteriä ja kauppa-alusten kansallisuustodisteita koskevien kaavakkeiden vahvistamisesta
780/1944
Asetus sisäasiainministeriön väliaikaisesta siirtoväenasiain osastosta
777/1944
Asetus henkikirjoituksesta
776/1944
Päätös lihan hinnoitteluperusteista ja hinnoista
775/1944
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä vuotien säännöstelystä
773/1944
Asetus radiolaitteiden tarkastamisesta
770/1944
Laki suojeluskuntajärjestöstä annetun lain kumoamisesta
Författningsändringar i nummerordning

1073 - 1045 ...960 - 932 931 - 907 906 - 863 862 - 837 836 - 801 800 - 770 768 - 742 741 - 713 712 - 687 685 - 653 ...16 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.