Författningsändringsregister: 1943

971/1943
Päätös silakan eli hailin lankapyydyksen tiheydestä
970/1943
Sisäasiainministeriön päätös poikkeavien määräysten antamisesta kunnan hallintoelimiin ja niiden toimintaan nähden valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella
968/1943
Päätös asevelvollisten omaisille sodan aikana annettavasta vapaasta sairaanhoidosta ja hautausavusta
967/1943
Päätös puolustusvoimissa sodanaikaisessa palveluksessa olevalle suoritettavasta vuokrarahasta
966/1943
Päätös sotapalveluksessa olevien asevelvollisten, suojeluskuntalaisten ja vapaaehtoisten vähävaraisille äideille eräissä tapauksissa suoritettavasta huoltorahasta
965/1943
Päätös huoltorahan suorittamisesta sotapalveluksessa olevien asevelvollisten omaisille
962/1943
Päätös leipäviljan, perunan ja kauran luovutusvelvollisuuden täytäntöönpanoa varten suoritettavista tarkastuksista
961/1943
Päätös makaroonien valmistuksesta
960/1943
Päätös sanomalehtipaperin kulutuksen rajoittamisesta
959/1943
Päätös kosmeettisten aineiden valmistuksesta ja kaupasta
957/1943
Päätös tupakan säännöstelystä
956/1943
Päätös joka sisältää eräitä huoneistojen lämmittämistä koskevia määräyksiä
955/1943
Laki kotimaisten moottoripolttoaineiden ja voiteluaineiden sekä niiden raaka-aineiden valmistuksen ja käytön edistämisestä
954/1943
Päätös veroäyrien enimmäismääristä äitiysavustushakemuksia käsiteltäessä
950/1943
Laki edustajanvaalien siirtämisestä
948/1943
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä turkisten säännöstelystä
947/1943
Päätös vuonna 1944 tuotetun kotimaisen sokerijuurikkaan ylimmistä hinnoista
946/1943
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä kauran luovutusvelvollisuudesta vuonna 1943 alkaneena satokautena
943/1943
Asetus eräiden väliaikaisten valtuuksien antamisesta Helsingin yliopiston kanslerille
942/1943
Asetus maalaiskansakoulun opettajan väliaikaisesta siirtämisestä sota- aikana hoitamaan toista virkaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.