Författningsändringsregister: 1938

Författningsändringar i nummerordning

481 - 457 456 - 426 425 - 401 400 - 373 372 - 346 345 - 313 312 - 289 287 - 267 266 - 239 238 - 214 ...6 - 1

400/1938
Asetus Rio de janeirossa 10 päivänä lokakuuta 1933 allekirjoitetun, sodan vastustamista tarkoittavan hyökkäämättömyys- ja sovittelumenettelysopimuksen voimaansaattamisesta
399/1938
Päätös eräiden viranomaisten erityispuheluista
398/1938
Laki eräiden vedenalaisten kaapelien suojelemisesta
396/1938
Asetus tariffista, jota sovelletaan valtionrautateillä Turun sataman- Tukholman kautta tapahtuvasta Suomen-Ruotsin-Norjan tavarayhdysliikenteessä
395/1938
Asetus sisältävä puutavaran mittaussäännön
394/1938
Asetus ulkomailta tuotavien eläinten tai niiden valmistamattomien osien ja raakatuotteiden sekä eräiden muiden tavarain maahan tuonnin, myynnin ja kuljetuksen kieltämisestä ja rajoittamisesta eläintautienleviämisen ehkäisemiseksi
393/1938
Asetus piisamimyyrän ja vesikon eli tuhkurin rauhoittamisesta
392/1938
Päätös korotettujen tullien kantamisesta erinäisistä tuontitavaroista.
391/1938
Päätös eräiltä yksikielisillä virka-alueilla toimivilta viran ja toimen haltijoilta vaadittavasta maan toisen kielen taidosta
390/1938
Asetus asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1939
387/1938
Asetus margariinivalmisteista ja rehuaineista suoritettavasta verosta annetun lain voimaanpanemisesta
386/1938
Laki margariinivalmisteista ja rehuaineista suoritettavasta verosta
383/1938
Päätös tupakkavalmisteverosta annetun lain soveltamisesta
382/1938
Laki tupakkavalmisteverosta
381/1938
Asetus ulkolaista alkuperää olevien rehuaineiden maahan tuonnin, myynnin, kuljetuksen ja maasta viennin kieltämisestä
380/1938
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
379/1938
Laki postisiirtoliikkeestä
377/1938
Laki uusien peruspalkkaisten virkojen ja toimien perustamisesta eräisiin virastoihin ja yleisiin laitoksiin
374/1938
Asetus puutavaran mittauksesta
373/1938
Päätös Raunistulan taajaväkisen yhdyskunnan lakkauttamisesta
Författningsändringar i nummerordning

481 - 457 456 - 426 425 - 401 400 - 373 372 - 346 345 - 313 312 - 289 287 - 267 266 - 239 238 - 214 ...6 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.