Författningsändringsregister: 1935

Författningsändringar i nummerordning

448 - 425 ...260 - 233 231 - 203 202 - 178 177 - 152 151 - 125 123 - 93 92 - 70 69 - 43 42 - 17 14 - 1

92/1935
Päätös joka sisältää maasta vietävän voin, juuston ja sulatetun juustovalmisteen tarkastuksen ohjesäännön
91/1935
Asetus valtion vointarkastuslaitoksen viran- ja toimenhaltijain virkatoimista ja toimituskirjoista suoritettavista maksuista
90/1935
Asetus voin ja juuston vienti- ja tuontitarkastuksesta 1 päivänä heinäkuuta 1927 annetun lain soveltamisesta
89/1935
Asetus kananmunain maasta viennistä ja maahan tuonnista 11 päivänä maaliskuuta 1927 annetun lain soveltamisesta.
88/1935
Päätös maahantuotavan ja kaupaksi tarjottavan tai myytävän thomasfosfaatin alimman fosforihappopitoisuuden määräämisestä
87/1935
Asetus ulkomaaedustuksessa palvelevain viran ja pysyväisen toimen haltijain paikalliskorotuksista
86/1935
Asetus ulkomaaedustuksessa palvelevain viran ja pysyväisen toimen haltijain virantoimituspalkkioista
85/1935
Asetus ulkomaaedustuksessa palvelevain viran ja pysyväisen toimen haltijain peruspalkoista
84/1935
Päätös ajasta, jolloin eräät tilat ovat kunnallisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa siirrettävät Puumalan ja Ristiinan kunnista Anttolan kuntaan
83/1935
Päätös erinäisten tilojen siirtämisestä kameraalisessa suhteessa Mustasaaren kunnasta Vaasan kaupunkiin
82/1935
Päätös erinäisten talojen, tilojen ja alueiden siirtämisestä Pälkjärven kunnasta Värtsilän kuntaan
81/1935
Päätös Ilomantsin tuomiokuntaan kuuluvan Tohmajärven, Pälkjärven ja Värtsilän pitäjäin yhteisen käräjäkunnan jakamisesta
80/1935
Asetus postitse tapahtuvasta, välitysliikkeen välittämästä pakettiliikenteestä linjalla Englanti-Suomi-Venäjä
76/1935
Päätös kuoreen ja muikun pyynnistä Jänisjärvessä.
75/1935
Asetus Kannaksen ammattikoulukotiin otetuista oppilaista suoritettavista oppilasmaksuista.
74/1935
Asetus sisältävä Kannaksen ammattikoulukodin johtosäännön
73/1935
Laki Kannaksen ammattikoulukodista.
72/1935
Asetus graniitin viennin säännöstelystä
71/1935
Asetus piisamimyyrän pyynnistä
70/1935
Asetus taksasta, jonka mukaan maksut valtion maanviljelyskemiallisen laboratorion toimittamista tutkimuksista on suoritettava
Författningsändringar i nummerordning

448 - 425 ...260 - 233 231 - 203 202 - 178 177 - 152 151 - 125 123 - 93 92 - 70 69 - 43 42 - 17 14 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.