Författningsändringsregister: 1931

Författningsändringar i nummerordning

418 - 394 393 - 374 373 - 349 348 - 319 318 - 299 297 - 268 267 - 240 238 - 213 211 - 186 185 - 162 ...27 - 1

418/1931
Päätös joka sisältää määräyksiä Oulun kaupungin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
417/1931
Laki eräiden Suomen-Brasilian tullisuosituimmuussopimuksen säännösten hyväksymisestä
416/1931
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken elatusavun perimisestä pakkotoimin Oslossa 10 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
415/1931
Laki Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken elatusavun perimisestä pakkotoimin Oslossa 10 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta
414/1931
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen voimaansaattamisesta
413/1931
Laki Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen hyväksymisestä sekä sanotun sopimuksen täytäntöönpanosta
411/1931
Asetus pääkonsulinviran ja varakonsulinviran lakkauttamisesta Hampurin pääkonsulinvirastossa
410/1931
Asetus oikeusministeriön painovapausasiaintoimiston toimistonjohtajan viran lakkauttamisesta
409/1931
Asetus Tampereen teknillisessä oppilaitoksessa ja teollisuuskouluissa suoritettavista opintomaksuista
408/1931
Päätös aluksille annettavasta väliaikaisesta kansallisuustodistuksesta
407/1931
Asetus lipputodistuksesta 8 päivänä heinäkuuta 1918 annetun Senaatin päätöksen kumoamisesta
406/1931
Asetus merenkulkulaitoksen eräiden virkojen ja toimien lakkauttamisesta
405/1931
Asetus Karjalan kannaksen rahastosta
404/1931
Asetus kaupunkialueella sijaitsevien tilojen merkitsemisestä maarekisteriin
403/1931
Asetus seminaarien sisäoppilasmaksusta
401/1931
Asetus eräiden valtion revisiolaitoksen virkojen lakkauttamisesta
400/1931
Asetus eräiden valtiokonttorin virkojen ja toimien lakkauttamisesta
397/1931
Asetus valtioneuvoston kanslian nuoremman hallitussihteerin viran muuttamisesta vanhemman hallitussihteerin viraksi
396/1931
Asetus yleisinä saapumispäivinä vuonna 1931 vakinaiseen palvelukseen astuneitten asevelvollisten kotiinlaskemisesta sekä asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1932
394/1931
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta
Författningsändringar i nummerordning

418 - 394 393 - 374 373 - 349 348 - 319 318 - 299 297 - 268 267 - 240 238 - 213 211 - 186 185 - 162 ...27 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.