Författningsändringsregister: 1924

Författningsändringar i nummerordning

361 - 340 339 - 315 314 - 292 291 - 268 267 - 246 245 - 225 224 - 201 200 - 178 177 - 157 156 - 131 ...12 - 1

361/1924
Päätös joka sisältää järjestysohjeet keramiikkateollisuutta varten
360/1924
Päätös joka sisältää järjestysohjeet kehruu- ja kutomatehtaita varten
359/1924
Päätös joka sisältää järjestysohjeet rättien lajittelu- ja revintätyötä varten
358/1924
Päätös joka sisältää järjestysohjeet tulitikkutehtaita varten
357/1924
Päätös joka sisältää järjestysohjeet sivutuotteiden talteenottamislaitoksia varten sulfaattiselluloosatehtaissa
356/1924
Päätös joka sisältää järjestysohjeet sulfaattiselluloosatehtaita varten
355/1924
Päätös joka sisältää järjestysohjeet sulfiittiselluloosatehtaita varten
354/1924
Päätös joka sisältää järjestysohjeet puuhiomoita ja paperitehtaita varten
353/1924
Päätös joka sisältää järjestysohjeet puunjalostustehtaita varten
352/1924
Päätös joka sisältää järjestysohjeet sahalaitoksia ja lautatarhoja varten
351/1924
Päätös Helsingin pitäjän Santahaminan olevien talojen N:o 1 ja 2 siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Helsingin kaupunkiin
350/1924
Päätös eräiden Nurmijärven kunnan Hyvinkään kylässä olevien tilojen siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa ja kameraalisessa suhteessa Hyvinkään kuntaan kuuluviksi
349/1924
Asetus Suomen ja Suurbritannian Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Irlannin välisen, rikoksentekijän molemminpuolista luovuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
348/1924
Asetus Suomen ja Viron välillä tehdyn, Haagissa 17 päivänä heinäkuuta 1905 solmitun, yhteisten määräysten vahvistamista eräissä kansainväliseen yksityisoikeuteen kuuluvissa asioissa tarkoittavan kansainvälisen yleissopimuksen molemminpuolista soveltamista koskevan selityskirjan voimaansaattamisesta
347/1924
Asetus tariffipakettien vaihtoa Suomen ja Saksan välillä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
345/1924
Laki lisäykset vuoden 1924 tulo- ja menoarvioon.
343/1924
Päätös jolla vakuutusneuvosto määrätään sosialiministeriön erikoistilintekijäksi
342/1924
J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko valtakunnassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1925
341/1924
Asetus sen johdosta, että Saksa on ratifioinut Genevessä 24 päivänä syyskuuta 1923 allekirjoitetun välitysehtoja koskevan kansainvälisen yleissopimuksen
340/1924
Laki eläkeoikeudesta kirkollisten alkukoulujen opettajille ja opettajattarille
Författningsändringar i nummerordning

361 - 340 339 - 315 314 - 292 291 - 268 267 - 246 245 - 225 224 - 201 200 - 178 177 - 157 156 - 131 ...12 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.