Författningsändringsregister: 1912

Författningsändringar i nummerordning

58 - 38 37 - 17 16 - 1

58/1912
Laki Lisäykset Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräiseen rahasääntöön vuodelle 1912
58/1912
Laki Lisäykset Suomen Suuriruhtinanmaan vakinaiseen rahasääntöön vuodelle 1912
57/1912
Päätös koskeva voimassa olevan, 21 päivänä tammikuuta 1897 annetun Suomen valtionrautateiden liikenneohjesäännön 39 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi
57/1912
Päätös Suomen valtionrautateiden voimassa olevan, 21 päivänä tammikuuta 1897 annetun liikenneohjesäännön 27 §:n 5 momentin muuttamisesta toisin kuuluvaksi
56/1912
Asetus uusista rautatierakennuksista maassa
55/1912
Päätös koskeva yhtiöjärjestyksen vahvistamista osakeyhtiölle "Helsingfors Aktiebank Helsingin Osakepankki"
54/1912
Päätös Kaavin pitäjän Rikkarannan kylän siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Kuusjärven pitäjään
53/1912
Päätös Suomen Kenraalikuvernöörinhallituksen laina- ja säästökassan sääntöjen vahvistamisesta
52/1912
Päätös paloviina-asiain tarkastajan asettamisesta ynnä ohjesääntö hänelle
51/1912
Päätös koskeva sen, Keisarillisen senaatin 22 p:nä maaliskuuta 1907 annetulla päätöksellä Nikolainkaupungille pakkoluovutetun alueen yhdistämistä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa sanottuun kaupunkiin, johon alueeseen kuuluvat Sulvan pitäjän Munamaan kylän Båssarin verotalon N:o 3 Brändön salmen varrella oleva lohko sekä Mustasaaren pitäjän Gerbyn kylän Bussin verotalon N:o 1 aluetta oleva Smulterön saari ynnä ne Gerbyn lohkokunnan vesijättömaat ja kalavedet, jotka ympäröivät Brändön maata ja mainittua saarta
50/1912
Päätös joka koskee "Fastighetsbanken i Finland, aktiebolag, Suomen Kiinteistöpankki, osakeyhtiö"lle myönnettyä lupaa laskea liikkeeseen obligatsioneja
49/1912
Päätös koskeva uusien sääntöjen vahvistamista Suomen Yhdyspankki (Förenings-Banken i Finland) nimiselle osakeyhtiölle
48/1912
Asetus palkkionlisäyksestä Suomen Pietarissa olevan Passiviraston virka- ja palvelusmiehille määrättyjen vuosien palveluksesta samassa toimessa
47/1912
Päätös Kajaanin kaupungin Raastuvanoikeuden ja Maistraatin neuvosmiesten palkkain korottamisesta
47/1912
Päätös uudesta palkkaussäännöstä Nikolainkaupungin Raastuvanoikeudelle ja Maistraatille
47/1912
Päätös Nikolainkaupungin Raastuvanoikeuden ja Maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
46/1912
Asetus kulkulaitosrahaston budjetti vuodeksi 1913
44/1912
Asetus suostuntaverosta mallasjuomain valmistamisesta vuonna 1913
44/1912
Asetus siitä verosta, joka paloviinan valmistamisesta Suomessa on suoritettava, sekä tämän veron käyttämisestä vuonna 1913
43/1912
Asetus siitä suostuntaverosta, joka on pelikorteista Suomen Suuriruhtinaanmaassa suoritettava vuonna 1913
42/1912
Päätös sisältävä erinäisiä määräyksiä joulukuun 1 (14) päivänä 1912 annetun, leimasuostuntaa koskevan Armollisen Asetuksen soveltamisesta
42/1912
Asetus leimasuostunnasta
41/1912
Päätös Jyväskylän ja Saarijärven eläinlääkäripiirin uudestaanjärjestämisestä sekä viimemainitun ja Tammisaaren piirin piirieläinlääkärin asemapaikan muuttamisesta
41/1912
Asetus muutoksista ja lisäyksistä tullilaitoksen menosääntöön
40/1912
Päätös koskeva Vankeinhoitohallituksen vahtimestarin osallisuutta Siviilivirkakunnan leskien- ja orpoinkassaan
40/1912
Päätös koskeva yhtiöjärjestyksen vahvistamista nimellä "Länsi-Suomen Osakepankki" perustettavaa yhtiötä varten
39/1912
Päätös joka koskee "Finljandskaja Gasetalle" myönnettyä oikeutta painaa yleisiä ilmoituksia
38/1912
Päätös joka koskee Suomen valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 annetun liikenneohjesäännön 40 §:n ja 47 §:n 3 momentin muuttamista toisin kuuluviksi
Författningsändringar i nummerordning

58 - 38 37 - 17 16 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.