Författningsändringsregister: 1909

Författningsändringar i nummerordning

74 - 55 54 - 34 33 - 14 13 - 1

74/1909
Päätös koskeva niiden lainojen korkokantaa, joita annetaan niistä lainakassoista, jotka eräät kunnat ovat tilattoman väestön lainarahastosta saamillaan varoilla muodostaneet
73/1909
Päätös sotajoukkojen hallinnosta sodassa ja linnoitusten hoidosta Armollisimmasti vahvistettujen Asetusten sekä sotatilassa oleviksi julistettuja paikkakuntia koskevain Säännösten julkaisemisesta
72/1909
Päätös koskeva sellaisten öljyemulsionin tullaamista, jossa on vähintään 50 % vettä
72/1909
Päätös luotsiaseman perustamisesta Wirtain kirkonkylän seuduille
71/1909
Asetus Suomen Kenraalinkuvernöörin Kansliasta ja Suomen Kenraalikuvernöörin luona palvelevista virkamiehistä
70/1909
Päätös Senaatin päätös, koskeva uusia määräyksiä luottolaitostilastosta
69/1909
J Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistuskirja (5.12.1909) Keisarillisen Korkeuden Suuriruhtinas Mikael Nikolajewitschin kuoleman johdosta
68/1909
Päätös vapaakirjeoikeuden myöntämisestä virka-asioissa Sippolan tilalla Sippolan pitäjässä olevan alaikäisten miespuolisten lainrikkojain väliaikaisen kasvatuslaitoksen johtajalle
68/1909
Päätös koskeva Helsingin kaupungin toiselle kaupunginlääkärille myönnettyä osallisuutta Suomen Siviiliviraston leski- ja orpokassaan
67/1909
Asetus paloviinan valmistamisesta suoritettavasta verosta, mallasjuomain valmistamisesta maksettavasta suostuntaverosta sekä leimasuostunnasta tammikuun 1 päivästä 1910
67/1909
Asetus siitä suostuntaverosta, joka on pelikorteista Suomen Suuriruhtinaanmaassa suoritettava vuonna 1910
66/1909
Päätös Liivinmaan ja Arkangelin kuvernementtien julistamisesta koleran saastutuksesta vapaiksi
66/1909
Päätös koskeva Kajaanin uuden yleisen sairaalan sairassijain lukumäärää ja jakoa
65/1909
Päätös postirahanvapauden myöntämisestä valtiolta palkkaa nauttiville Oulun läänin aluelääkäreille
65/1909
Päätös koskeva venäjänkielen taidon vaatimista eräiltä Suomen kaupunkien poliisilaitosten virkamiehiltä ja palvelijoilta
64/1909
K Tullihallitukselle, koskeva kuivatuista omenista suoritettavaa tullimaksua
64/1909
Päätös Suomen Pankin kymmenen, kahdenkymmenen, viidenkymmenen, yhdensadan ja viidensadan markan arvoisten setelien tekstin, ulkoasun ja muodon vahvistamisesta
63/1909
Päätös koskeva hovioikeuksien työjärjestystä
62/1909
Päätös Viaporin ja Viipurin linnoitusten sekä yleisten linnoitus- että seitsenvirstan-alueiden rajoja koskevain selitelmäin julkaisemisesta
61/1909
Päätös erään Keisarilliseen Senaattiin jätetyn hakemuskirjan johdosta, jossa Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimeenpaneva johtaja Emil Schybergson, insinööri Th. Sohlberg, Seminaarinlehtori T. Lehtinen ja varakonsuli Hugo Rosenlew ovat anoneet, että heidän perustamansa "Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskuslainakassa Osakeyhtiö - Centrallånekassan för Finlands stads- och landskommuner Aktiebolag" nimisen osakeyhtiön sääntöehdotus vahvistettaisiin; ollen mainittu sääntö-ehdotus näin kuuluva:...
60/1909
Asetus uusien edustajavaalien toimittamisesta
60/1909
K uusien edustajavaalien toimittamisesta, nykyisille varsinaisille Valtiopäiville kokoontuneen Eduskunnan hajoittamisesta ja uusien Valtiopäiväin avaamisesta Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1910
59/1909
Päätös joka koskee lisäyksiä voimassa olevan, 21 päivänä tammikuuta 1897 annetun Suomen valtionrautateiden liikenneohjesäännön 53 ja 85 §: iin.
59/1909
Päätös joka koskee lisäyksiä voimassa olevan, 21 päivänä tammikuuta 1897 annetun Suomen valtionrautateiden liikenneohjesäännön 27 §:ään.
58/1909
Asetus juhlamenojenohjeista Suomen valtiopäiviä avattaessa ja päätettäessä.
57/1909
Päätös sisältävä uuden palkkaussäännön erinäisiä Joensuun kaupungin viranomaisia varten
57/1909
Päätös sisältävä palkkaussäännön Tornion kaupungin kaupunginvoutia varten
57/1909
M Veksalan kylässä Munsalan pitäjässä olevan Domarbackan tuomarinvirkatalon peruuttamisesta kruunulle
57/1909
M Määräys Jomalan kylässä Jomalan pitäjässä olevan tuomarinvirkatalon peruuttamisesta kruunulle.
56/1909
K Suomen asukasten asevelvollisuutta koskevain kysymysten ratkaisemisesta yleisvaltakunnallisen lainsäädännön kautta ja Suomen valtion varoista sotilastarpeisiin menevistä maksuista
55/1909
Asetus koskeva alaikäisiä miespuolisia lainrikkojia varten Sippolan tilalle Sippolan pitäjässä perustettavaa väliaikaista kasvatuslaitosta
Författningsändringar i nummerordning

74 - 55 54 - 34 33 - 14 13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.