Författningsändringsregister: 1907

Författningsändringar i nummerordning

58 - 38 37 - 18 17 - 1

58/1907
Päätös koskeva Joensuun yleisen sairashuoneen lääkärin palkkion korottamista
58/1907
Päätös koskeva Kittilän piirin piirilääkärin palkkauksen korottamista
58/1907
Päätös koskeva Helsingin yleisen sairashuoneen Vanhan ja Uuden klinikan sairaalaryhmän taloudenhoitajan palkkion korottamista
58/1907
Päätös koskeva matkastipendeiksi farmaseuttisia opintoja varten ulkomaalla säädetyn määrärahan korottamista
58/1907
Päätös koskeva muutoksia Lääninhallituksille 29 päivänä joulukuuta 1894 vahvistettuihin vuosirahansääntöihin
58/1907
Päätös koskeva Niuvanniemen keskuslaitoksen ensimmäisen ja toisen alilääkärin palkkion korottamista
58/1907
Päätös koskeva Sortavalan yleisen sairashuoneen käyttämistä ainoastaan lasarettisairaita varten
57/1907
Laki lisäykset Suomen Suuriruhtinaanmaan vakinaiseen tulo- ja menoarvioon vuodelle 1907
56/1907
Päätös koskeva ulkomailla kuolleiden Suomen kansalaisten testamentteja
55/1907
Päätös koskeva myönnytystä Hyvinkään-Pyhäjärven rautatie nimisen veturirautatien rakentamiseen Hyvinkään asemalta Suomen valtionrautateillä Kytäjän tilalle Nurmijärven pitäjässä ja sieltä Läyliäisten kylän kautta Lopen pitäjässä Karkkilan tehtaalle Pyhäjärven pitäjässä
55/1907
M koskeva Wiipurin Hovioikeudessa olevaa venäjän kielen kielenkääntäjän virkaa
55/1907
Asetus ylemmän metsänhoito-opetuksen siirtämisestä Yliopistoon
54/1907
Päätös niistä ehdoista ja velvollisuuksista, joita vastaan matkarahoja venäjänkielen oppimista varten Keisarikunnassa annetaan henkilöille, jotka ovat valtion palveluksessa tai haluavat siihen valmistautua
53/1907
K Lääkintöhallitukselle päivämaksuista Suomen siviilisairaaloihin otetuilta sotilashenkilöiltä
53/1907
K Lääkintöhallitukselle päivämaksuista yleiseen lapsenpäästölaitokseen otetuilta naisilta
53/1907
K Lääkintöhallitukselle päivämaksuista maan mielenvikaisten keskuslaitoksissa ja turvapaikoissa
53/1907
Laki Lääkintöhallitukselle päivämaksuista maan siviilisairaaloissa
53/1907
K Lääkintöhallitukselle Helsingin yleisessä sairaalassa suoritettavista päivämäksuista
51/1907
Päätös, koskeva voimassa olevan, 21 p:nä tammikuuta 1897 annetun Suomen valtionrautateiden liikenneohjesäännön 17 §:n 1 momentin muuttamista toisin kuuluvaksi
51/1907
Päätös, koskeva Pitkäniemen keskuslaitoksessa hoidettavain mielisairaiden lukumäärää
51/1907
Päätös Loviisan kaupungin postikonttorin lukemisesta toiseen palkkioluokkaan tämän postikonttorin postiljooneille tuleviin palkkaetuihin nähden
50/1907
Asetus koskeva vientitullia sahahirsistä sekä muista sahaamattomista jykevämmistä ja pienemmistä Suomen puutavaroista
50/1907
Asetus sahausmaksun suorittamisesta Suomessa
49/1907
Päätös ,joka sisältää tarkempia määräyksiä niitten lakien käyttämisestä, jotka ovat 28 (15) päivänä joulukuuta 1907 annetut suostuntaverosta mallasjuomain valmistamisesta vuonna 1908 ja mallasjuomain tehdasmaisesta valmistuksesta
48/1907
Asetus tuulaakimaksun laskemisen perustetta koskevan Lain käyttämisestä
48/1907
Laki tuulaakimaksun laskemisen perusteesta
48/1907
Laki mallasjuomain tehdasmaisesta valmistuksesta
48/1907
Laki mietojen mallasjuomain kaupasta
48/1907
Laki suostuntaverosta mallasjuomain valmistamisesta vuonna 1908
48/1907
Laki siitä verosta, joka paloviinan valmistamisesta Suomessa on suoritettava, sekä tämän veron käyttämisestä vuonna 1908
48/1907
Laki leimasuostunnasta Suomen Suuriruhtinaanmaassa vuonna 1908
47/1907
Päätös keisarilliseen senaattiin annetun kirjelmän johdosta, jossa Suomen Hypoteekkiyhdistyksen johtokunta yhdistyksen osakasten yhtiökokouksessa 30 p:nä toukokuuta ja 21 p:nä syyskuuta 1907 tekemän tekemän päätöksen mukaisesti alamaisesti on anonut, että alempana oleva ehdotus yhtiön sääntöjen 3 §:n ja 42 §:n 2 kohdan muuttamiseksi vahvistettaisiin
46/1907
Laki Liittokirja perutavarasta
45/1907
Asetus apulaispäällikön määräämisestä toistaiseksi Keisarillisen Suomen Senaatin Talousosaston Kirkollisasiaintoimituskuntaan
44/1907
K Yleinen Postiliittokirja
43/1907
Päätös tammikuun 21 päivänä 1897 Suomen Valtionrautateille annetun armollisen liikenneohjesäännön 86 §:n 2 kohdan muuttamisesta toisin kuuluvaksi
43/1907
Päätös koskeva Helsingin kaupungin Raastuvanoikeuden ja Maistraatin uutta palkkasääntöä
42/1907
Päätös Keisarillisen Majesteetin Armollisen käskyn johdosta, joka koskee Geologisen toimiston vahtimestarin palkkaetuja
42/1907
Päätös joka koskee keitetyn pellavaöljyn vientiä Suomesta Venäjälle
41/1907
Asetus joka koskee Pitkäniemen keskuslaitoksesta mielisairaita varten 24.4.1899 annetun Armollisen Julistuksen 2 §:n muuttamista toisin kuuluvaksi
41/1907
Asetus muutoksesta Keisarillisen Suomen Senaatin vuosirahasääntöön
41/1907
Asetus koskeva korotettuja palkkaetuja sotilas- ja siviilivirkakunnan sekä kirkollisviraston virkataloinmetsänhoitajille
41/1907
Asetus koskeva Ylimetsänhoitajain palkkauksen parannusta ja heidän asuntopaikkaansa
41/1907
Asetus muutoksista Suomen Valtiokonttorin vuosirahansääntöön
41/1907
Asetus muutoksista tullilaitoksen vuosirahansääntöön
41/1907
Asetus rakennusmestarinvirkojen perustamisesta Maanviljelyshallitukseen
40/1907
Päätös koskeva esteettömyyden todistuksien antamista niille Suomen kansalaisille, jotka aikovat mennä avioliittoon ulkomaalla
40/1907
S koskeva muutoksia Turun suomalaisen klassillisen lyseon ja saman kaupungin suomalaisen reaalilyseon vuosirahasääntöihin
40/1907
M koskeva määrärahoja kanslistin ja notarionapulaisen palkkaamiseksi Koulutoimen Ylihallitukseen sekä palkkionlisäystä saman Ylihallituksen vahtimestareille
40/1907
Asetus muutoksista Suomen Tiedeseuran Meteorologisen päälaitoksen vuosirahansääntöön
40/1907
Asetus muutoksista Koulutoimen Ylihallituksen vuosirahansääntöön
39/1907
Asetus koskeva fasaanilinnun rauhoittamisaikaa ensitulevina viitenä vuotena
39/1907
Päätös tuberkuliinin lukemisesta vaarallisempaa laatua oleviin myrkyllisiinaineisiin
38/1907
Päätös sisältävä ohjesäännön kuuromykkäin sielunhoitoa varten asetettaville matkapapeille Suomessa
38/1907
M kahden papin asettamisesta kuuromykkäin sielunhoitoa varten
38/1907
Asetus kahden assistentinviran perustamisesta Aleksanderin-Yliopiston odontologiseen laitokseen
Författningsändringar i nummerordning

58 - 38 37 - 18 17 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.