Författningsändringsregister: 1906

Författningsändringar i nummerordning

67 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

67/1906
Laki Lisäykset Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräiseen tulo- ja menoarvioon vuodelle 1906
67/1906
Laki Lisäykset Suomen Suuriruhtinaanmaan vakinaiseen tulo- ja menoarvioon vuodelle 1906
66/1906
M Suomen valtiovaraston vapauttamisesta sille määrätystä velvollisuudesta suorittaa kustannukset Suomenmaalaisen Santarmihallituksen ylläpitämiseen
66/1906
Asetus Keisarillisen Aleksanderin-Yliopiston vahtimestarien, kursorien ja pedellien palkkaetujen parantamisesta
64/1906
Päätös koskeva Wiipurin lääninsairaalan saarnaajan palkkion koroittamista
64/1906
Päätös koskeva vaivaishoidon tarkastelua varten Suomessa Armossa vahvistetun vuosirahansäännön muuttamista
64/1906
Päätös koskeva muutosta Helsingin rokotusaineen-valmistuslaitokselle 13 p:nä marraskuuta 1893 vahvistettuun vuosirahansääntöön
64/1906
Päätös koskeva yhden ylihoitajattarentoimen perustamista Helsingin yleisen sairaalan silmätautiosastoon
63/1906
Laki vuosina 1902 - 1905 erotettujen virkamiesten oikeuksiinsa jälleen asettamisesta sekä virkamiehistä, jotka saman ajan kuluessa on nimitetty virkoihinsa poikkeamalla perustuslainmukaisesta järjestyksestä
62/1906
K tililaitosmuutoksen toimeenpanemisesta Suomen Valtiosihteerinvirastossa sekä Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen Kansliassa
62/1906
Asetus kulkulaitosrahaston tulo- ja menoarviosta vuosiksi 1906 ja 1907
62/1906
Asetus koskeva muutoksia erinäisiin osiin voimassa olevia säännöksiä sen edistämiseksi, että Suomen ylioppilaat harjoittaisivat venäjän kielen oppimista Keisarikunnassa
62/1906
Päätös koskeva täytäntöönpanotoimenpiteitä Suomen Valtiosäätyjen 1905- 1906 vuoden valtiopäivillä kansakoululaitosta varten myöntämien määrärahojen johdosta
62/1906
M koskeva määrärahoja suostuntavaroista kansanopistojen ja yhteiskunnallisen valistustyön kannattamiseksi
61/1906
Asetus uusista rautatierakennuksista
61/1906
Asetus sisältävä erityisiä Suomen Lainvalmistelukuntaa koskevia määräyksiä
60/1906
Päätös koskeva valtiopäiväedustajain luvun jakamista eri vaalipiirien kesken
60/1906
M väliaikaisesta lisäyksestä Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiosihteerinviraston vuosirahansääntöön
59/1906
Päätös joka koskee nuoremman majakkavartijan asettamista Sortanlahden satamaloistoa varten.
59/1906
Päätös koskeva Bromarvin pitäjän hangon kylän Westergårdin taloon kuuluvan "Storsvedjeäng" nimisen alueen yhdistämistä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Hangon kaupunkiin
58/1906
Päätös koskeva venäjänkielen taidon vaatimista eräiltä Suomen valtionrautateiden virkamiehiltä ja palvelijoilta
58/1906
K työnjohtajien asettamisesta metsänhoitajien avustamiseksi
57/1906
Päätös koskeva Viipurin kaupungin Raastuvanoikeuden ja Maistraatin uutta palkkasääntöä
57/1906
Päätös koskeva muutoksia eräisiin osiin voimassa olevia määräyksiä Viipurin kaupungin Raastuvanoikeuden kokoonpanosta ja toiminnasta
57/1906
Päätös koskeva kauppasuhteista Keisarikunnan ja Suomen Suuriruhtinaanmaan välillä 29 p:nä toukokuuta 1897 annetun Armollisen Asetuksen 43 §:n säännösten muutamain kohtain sovelluttamista
57/1906
M koskeva Suomen Hypoteekkiyhdistysten ehdoista ja yleisistä perusteista 25 p:nä toukokuuta 1859 annetun Armollisen Julistuksen 4 §:n muuttamista toisin kuuluvaksi
57/1906
M koskeva valtiontakauksen myöntämistä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaisista lainoista
56/1906
Päätös "Nordiska Aktiebanken för Handel och Industri" (Pohjoismaiden Osakepankki Kauppaa ja Teollisuutta varten) nimisen osakeyhtiön Hallintoneuvoston puolesta keisarilliseen Senaattiin annetun hakemuksen johdosta
55/1906
Päätös joka koskee liikenneohjesääntöä ja taksaa ynnä järjestyssääntöjä Karjalankosken rautatielle.
54/1906
Päätös Joensuun kaupungin kaupunginlääkärille myönnetystä osallisuudesta Suomen siviiliviraston leski- ja orpokassaan.
54/1906
Päätös Marraskuun 13 päivänä 1884 Teollisuushallitukselle annetun Armollisen johtosäännön 11 §:n muuttamisesta sekä 12 ja 13 §:n kumoamisesta.
54/1906
Asetus siitä miten venäjän-kielen ja -kirjallisuuden professorinvirka Suomen Keisarillisessa Aleksanderin-Yliopistossa on täytettävä sekä venäläisen valtio-oikeuden ja venäläisen oikeuden historian professorin samassa Yliopistossa virkavelvollisuuksista
53/1906
Päätös Pietarsaaren ulosottoviranomaisten järjestämisestä
53/1906
M merikoulujen johtajain ja toisten opettajain palkkioitten lisäämisestä
53/1906
M lääkärin asettamisesta Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallitukseen
53/1906
M Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallituksen merikarttalaitoksen piirustajatoimen asettamisesta vakinaiselle palkkaussäännölle
53/1906
M palkkionlisäyksestä Kuopion teollisuuskoulun vahtimestarille
53/1906
M palkkionlisäyksestä Nikolainkaupungin teollisuuskoulun vahtimestarille
52/1906
V Rumanian kanssa tehdyn kauppa- ja merenkulkuliittokirjan vahvistus
51/1906
Päätös koskeva kuudentuhannen markan määrärahan käyttämistä auskulteeraus- ja matkastipendeiksi aistiviallis- ja tylsämielistenkoulujen opettajistolle
51/1906
K moottoriveneitten tullaamisesta
51/1906
Päätös koskeva erityisten Tampereen kaupungin Raastuvanoikeuden ja Maistraatin virkamiesten osallisuutta Suomen Siviiliviraston leski- ja orpokassaan
50/1906
K Liittokirja, tehty Pietarissa 17/30 p:nä lokakuuta 1904 Venäjän ja Belgian välillä, koskeva pakollista välitystuomiota, sekä Lisäselityskirja
49/1906
Asetus koskeva suostuntarahaston tulo- ja menoarviota vuosiksi 1906 ja 1907
49/1906
Asetus koskeva Suomenmaan Valtiosäätyjen valtiopäivillä vuonna 1905 - 1906 myöntämiä määrärahoja kansakoulutointa varten
48/1906
M koskeva kasvatusopillisten matka-apurahojen lisäämistä, Helsingin reaalilyseoiden piirustuksen ja kaunokirjoituksen opettajien palkkion korottamista sekä määrärahoja kesäloman valmistamiseksi Koulutoimen Ylihallituksen virkamiehille ja kanslistin palkkaamiseksi mainittuun Ylihallitukseen, annettu Keisarillisesta Suomen Senaatista Koulutoimen Ylihallitukselle
48/1906
Asetus vanhemman ja nuoremman kalastustentarkastelijanavustajanviran perustamisesta
47/1906
Päätös Wiipurin kaupunginkamreerille myönnetystä osallisuudesta Suomen Siviiliviraston leski- ja orpokassaan
47/1906
Asetus muutoksesta Keisarillisen Suomen Senaatin vuosirahansääntöön
47/1906
Asetus muutamista muutoksista ja lisäyksistä tullilaitoksen menosääntöön
47/1906
Asetus ,joka koskee Säästöpankkien tarkastajan viran asettamista vakinaiselle palkkauskannalle
Författningsändringar i nummerordning

67 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.