Författningsändringsregister: 1904

Författningsändringar i nummerordning

59 - 40 39 - 20 19 - 1

59/1904
Laki Lisäykset Suomen Suuriruhtinaanmaan vakinaiseen tulo- ja menoarvioon vuodelle 1904
58/1904
Päätös sisältävä ohjesäännön Rovaniemen pitäjään perustettavalle metsänvartijakoululle
58/1904
Päätös sisältävä ohjesäännön Nikkarilan sotilasvirkatalolle Pieksämäen pitäjässä perustettavalle metsänvartijakoululle
57/1904
Päätös siitä, että 1 p:stä Tammikuuta 1905 (19 p:stä Joulukuuta 1904) pannaan voimaan uudet määräykset postiosotusten ja jälkivaatimuksen alaisten lähetysten vaihdosta, postitoimistojen välityksellä, Suomen ja Venäjän valtakunnan muiden osain välillä
57/1904
Kirje Lääkintöhallitukselle päivämaksuista Suomen siviilisairaaloihin otetuilta sotilashenkilöiltä
57/1904
Kirje lääkintöhallitukselle päivämaksuista yleiseen lapsenpäästölaitokseen otetuilta naisilta
57/1904
Kirje lääkintöhallitukselle päivämaksuista maan mielenvikaisten keskuslaitoksissa ja turvapaikoissa
57/1904
Kirje Lääkintöhallitukselle päivämaksuista maan siviilisairaaloissa
57/1904
Keisarillisen Majesteetin Armollinen Puhe Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiosäädyille määräaikaisia valtiopäiviä avattaessa Helsingissä 9 p:nä Joulukuuta (26 p:nä Marraskuuta) 1904
57/1904
Kirje Lääkintöhallitukselle Helsingin yleisessä sairaalassa suoritettavista päivämaksuista
56/1904
Asetus vuosirahansäännön vahvistamisesta Porvoon kaupungin poliisilaitokselle
55/1904
Asetus kunnan-eläinlääkärinviroista
54/1904
Päätös Kotkan kaupungille myönnetystä kauttakulkuvarasto-oikeudesta
53/1904
Päätös siitä ajasta, jolloin Rautalammin pitäjän Kärkkäälän kylään kuuluvat tilat N:o 8, 9, 11, 17, 27, 31, 32, 33 ja 34 sekä Hannulan sotilasvirkatalo N:o 16 ovat siirrettävät hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Hankasalmen pitäjään kuuluviksi
52/1904
Asetus Suomen valtionrautateiden päätirehtöörinapulaisen viran lakkauttamisesta
51/1904
Asetus Oulun läänin kruununmetsäin hoidon uudestaan-järjestämisestä
51/1904
Kirje, jonka kautta Suomenmaan Kenraalikuvernööri, Kenraaliadjutantti Ruhtinas Ivan Obolenskij määrätään Hänen Majesteettinsa puolesta avaamaan Joulukuun 6 päiväksi 1904 kokoonkutsutut Suomenmaan Valtiosäätyjen määräaikaiset valtiopäivät
50/1904
Päätös koskeva Mikkelin suomalaisen klassillisen lyseon sekä Porvoon, Wiipurin ja Nikolainkaupungin ruotsalaisten klassillisten lyseoiden oppilaille suotua oikeutta edelleenkin vaihtaa III ja IV luokalla latina saksankieleen ja piirustukseen
50/1904
Päätös Senaatille armollisesti suodun oikeuden johdosta erityisissä tapauksissa sallia klassillisten ja reaalilyseoiden oppilaiden III-V luokalla vaihtaa joitakuita oppiaineita toisiin oppiaineisiin
49/1904
Päätös Polyteknillisen opiston uuden vuosirahasäännön voimaan astumisesta
48/1904
O Armollisimmasti vahvistetut Juhlamenojenohjeet Valtiopäiviä aljettaissa Helsingissä vuonna 1904
47/1904
Päätös meijerikonsulenttien virkapiireistä
46/1904
Päätös papin tahi seurakunnanesimiehen velvollisuudesta, kun miespuolinen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta mutta ei ole tullut 44 vuoden ikään, on kuollut, antaa siitä tieto asianomaiselle poliisiviranomaiselle
46/1904
Päätös virallisten syyttäjäin velvollisuudesta toimittaa piirisotilaspäälliköille tuomioistuinten päätökset erinäisissä reserviin kuuluvia henkilöitä koskevissa asioissa
46/1904
Päätös maan siviiliviranomaisten pidettävistä armeijan ja laivaston reservimiesten nimiluetteloista
45/1904
Päätös koskeva vakuutusmaksutaksaa Keisarikunnan sisällä postissa kuletettaville rahapaketeille ja -mytyille sekä arvopaketeille ja -lähetyksille
44/1904
Päätös koskeva ulosottoviranomaisten järjestelyä Sortavalan kaupungissa
43/1904
Päätös siitä ajasta, jolloin 18/31 päivänä Maaliskuuta 1904 annettu Armollinen Asetus erinäisten Suomen siviilivirkamiesten virkapuvuista on astuva voimaan
43/1904
Asetus erinäisten Suomen siviilivirkamiesten virkapuvuista.
42/1904
Asetus metsänvartijakoulujen perustamisesta Nikkarilan virkatalonpuistoon ja Rovaniemen pitäjään
41/1904
Asetus vuosirahansäännön vahvistamisesta Pietarsaaren kaupungin poliisilaitokselle
41/1904
J Valtakunnan hallituksesta sekä holhouksesta siinä tapauksessa että Hänen Majesteettinsa Keisari kuolisi ennenkuin Perintöruhtinas on saavuttanut säädetyn täysivaltaisuus-ijän
40/1904
K Avoin kirje ja käsky lakimääräisten valtiopäiväin avaamisesta Helsingin kaupungissa
Författningsändringar i nummerordning

59 - 40 39 - 20 19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.