Författningsändringsregister: 1903

Författningsändringar i nummerordning

58 - 38 37 - 18 17 - 1

58/1903
Laki Lisäykset Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräiseen tulo- ja menoarvioon vuodeksi 1903
58/1903
Laki Lisäykset Suuriruhtinaanmaan vakinaiseen menoarvioon vuodeksi 1903
57/1903
Päätös opetuksen järjestämisestä kreikkalais-katolisina pyhäpäivinä sekä Keisarillisina juhlapäivinä niissä kansakouluissa, joissa käy kreikkalais-katolisia oppilaita
57/1903
Asetus lisäyksestä Suomessa olevain kreikkalais-venäläisten seurakuntain papistosta ja kirkoista 5 p:nä Maaliskuuta 1883 annetun armollisen asetuksen 22 §:ään
56/1903
Päätös koskeva Senaatin Kesäkuun 27 p:nä 1888 passiasioista antaman kirjeen täydentämistä erinäisiltä kohdin
56/1903
Päätös siitä, missä järjestyksessä Wiipurin lääniä olevan Raivolan kylän asukkaiden on suoritettava asevelvollisuutensa
55/1903
Asetus muutoksista Keisarillisen Suomen Senaatin vuosirahansääntöön
54/1903
Päätös koskeva muutosta niiden luotsipalvelijain luotsausvelvollisuuteen, jotka palvelevat Hästholm'in luotsipaikalla Turun luotsipiirissä
54/1903
Päätös luotsipaikan perustamisesta Turun luotsauspiiriä olevaan Naantalin kaupunkiin
54/1903
Päätös koskeva Rautalammin pitäjän Toholahden kylään kuuluvan Lehikoinen nimisen uuden tilan N:o 3 siirtämistä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Suonenjoen pitäjään kuuluvaksi
53/1903
Asetus Suomen Lääkintöhallitukselle vahvistetusta vuosirahansäännöstä
53/1903
Asetus Venäjän alamaisten oikeudesta hankkia kiinteätä omaisuutta Suomessa
52/1903
Päätös Keisarillisen Majesteetin Armollisen määräyksen johdosta, joka koskee kreikkalais-katolisen papiston ja kirkonpalvelijain vapauttamista eräissä tapauksissa verovelvollisuudesta kaupunkikunnille
52/1903
Päätös koskeva Hämeenlinnan maaseurakunnan maasta pakkolunastetun Hämeenlinnan rautatieaseman alueen yhdistämistä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Hämeenlinnan kaupunkiin
52/1903
Päätös koskeva Kontiolahden pitäjän maasta pakkolunastetun Joensuun rautatieaseman alueen yhdistämistä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Joensuun kaupunkiin
52/1903
Päätös koskeva perintörustitilasta N:o 1 Sysmän pitäjän Rapalan kylässä eroitetun Niittylampi nimisen tilanosan siirtämistä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa sanotusta pitäjästä Luhangon pitäjään kuuluvaksi
51/1903
Päätös maan siviiliviranomaisten pidettävistä armeijan ja laivaston reservimiesten nimiluetteloista
51/1903
Asetus apulais-säästöpankkientarkastelijan viran perustamisesta sekä määrärahasta säästöpankkientarkastelijalle kanslia-apulaisen palkkaamiseksi
51/1903
Asetus apulais-pakkahuoneeninspehtorin viran perustamisesta Helsingin tullikamariin
50/1903
Asetus koskeva palkkion lisäystä Pudasjärven piirin kruununnimismiehelle
49/1903
Päätös Viipurin kaupungin Raastuvanoikeuden ja Maistraatin kokoonpanoa ja toimintaa koskevain säännösten täydentämisestä
48/1903
Päätös sisältävä erinäisiä määräyksiä 13/26 päivänä Heinäkuuta 1903 annetulla Armollisella asetuksella Suomen klassillisille ja reaalilyseoille vahvistettujen uusien lukusuunnitelmain voimaanpanosta
48/1903
Päätös koskeva vuosirahansääntöön otettavia erinäisiä palkkoja ja määrärahoja venäjän kielen opetusta varten Suomen klassillisissa ja reaalilyseoissa
47/1903
Asetus siitä, että Keisarillisen Aleksanderin-Yliopistoon on perustettava opettajanvirat 1) venäläisessä valtio-oikeudessa ja venäläisen oikeuden historiassa sekä 2) Venäjän historiassa ja venäläisessä valtio-opissa
46/1903
Päätös sisältävä tarkempia määräyksiä tavarain ilmoittamisesta tilastollista tarkoitusta varten niitä Suomen rautateillä maasta vietäessä
46/1903
Asetus kalastustutkimuksia varten hankitun höyrylaivan vuosirahansäännön vahvistamisesta
46/1903
Päätös koskeva Viipurin läänin ylimääräisen eläinlääkärinviran piiriä ja asemapaikkaa
46/1903
Asetus ylimääräisen läänineläinlääkärinviran perustamisesta Wiipurin lääniin
46/1903
Asetus yhden ylimääräisen virkamiehen asettamisesta kuhunkin lääninmaanmittauskonttoriin Uudenmaan, Waasan ja Wiipurin lääneissä
45/1903
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä siitä miten heinäkuun 16 (3) p:nä 1903 annetussa armollisessa asetuksessa säädetty, täydellisille poliisilaitoksille suoritettavain määrärahain muutettu maksujärjestys on toimeenpantava
45/1903
Asetus siitä, missä järjestyksessä poliisin ylläpitämiseksi kaupungeissa, joissa on täydellinen poliisilaitos, määrätyt varat ovat maksettavat
45/1903
Asetus poliisin järjestämisestä niissä kaupungeissa, joissa on täydellinen poliisilaitos
45/1903
Asetus metsänvartijakoulun perustamisesta Tuomarniemelle
45/1903
Asetus kolmen metsänhoitajanviran perustamisesta kirkollisviraston virkatalojen metsänhoitoa varten
45/1903
Asetus Yläneen hoitoalueen perustamisesta sekä kahden metsänhoitajanviran asettamisesta Inarin ja Yläneen hoitoalueiden hoitoa varten
45/1903
Asetus koskeva matkastipendejä henkilöille, jotka palvelevat Suomen oikeus- ja hallintovirastoissa
45/1903
Asetus väliaikaisen pakkokasvatuslaitoksen perustamisesta Sommarnäsin tilalle Orimattilan pitäjässä
45/1903
Asetus koskeva erinäisiä muutoksia vankeustoimen menosääntöihin
44/1903
Päätös Hangon kaupunkiin vointarkastusta varten perustetulle laboratoriolle myönnetystä postirahanvapaudesta
43/1903
Päätös ,joka koskee Suomen Kenraalikuvernöörille armollisesti myönnettyä valtaa eräissä tapauksissa lakkauttamaan valtioavun maan kansakouluilta
43/1903
Asetus muutamista muutoksista kouluviraston vuosirahansääntöihin
42/1903
Asetus Hirven metsästyksestä 20.10.1898 annetun Armollisen julistuksen muuttamisesta
41/1903
Asetus taksan korottamisesta muutamissa Lapinmaan paikkakunnissa tehtävistä maanmittaustoimista
41/1903
Päätös Keisarillisen Majesteetin Armollisen määräyksen johdosta että Neiti Hilda Emilia Fabritiuksen Sortavalassa oleva yksityinen tyttökoulu on Syyskuun 1 p:stä 1904 otettava valtion haltuun
41/1903
Päätös Oulun suomalaiseen klassilliseen lyseoon perustetun reaalilinjan ottamisesta valtion haltuun ja voimassa-pitämisestä yleisillä varoilla
41/1903
Päätös koskeva Suomen kadettikoulun virkamiehistön erottamista ja kadettien kotiin laskemista
41/1903
Asetus koskeva alkeisoppilaitoksista Suomessa Elokuun 23 p:nä 1883 annetun Armollisen Asetuksen IV momentin muuttamisesta
40/1903
Asetus koskeva eräitä muutoksia Keisarillisen Suomen Senaatin menosääntöön
40/1903
Päätös Keisarillisen Majesteetin Armollisen selityksen johdosta, joka koskee Elokuun 14 (1) p:nä 1902 siitä, missä järjestyksessä hallintovirastojen virkamiehiä on erotettava virasta, annetun Armollisen asetuksen soveltamista kouluviraston virkamiehiin
40/1903
Päätös Suomen Kadettikouluun vapaaehtoisten opettamista varten järjestettyjen opetuskurssien lakkauttamisesta
38/1903
K Selityskirja
38/1903
Asetus koskeva ylimääräisen korva-, nenä- ja kurkkutautien professorinviran perustamista Keisarilliseen Aleksanderin- Yliopistoon
Författningsändringar i nummerordning

58 - 38 37 - 18 17 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.