Författningsändringsregister: 1900

Författningsändringar i nummerordning

42 - 23 22 - 3 2 - 1

42/1900
K virkaatoimittavalle Oulun läänin Kuvernöörille, koskeva Sodankylän kruununnimismiehenpiirin jakamista.
42/1900
Päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun hakemuskirjan johdosta, jossa Kauppatoiminimi A.Ahlström, Tehtaanomistaja William Ruth, Varakonsuli H. Rosenlew, Lakitieteenkandidaatti Jonas Castren, Varatuomari Walter Rosenlew, Filosofiantohtori August Ramsay, Hovineuvos August Fellman ja Översti Hugo Standertskjöld ovat alamaisesti anoneet vahvistusta hakemuskirjaan liitetylle ehdotukselle yhtiöjärjestykseksi perustettavaksi aiotulle "Talouspankki, Osakeyhtiö" nimelliselle yhtiölle,
41/1900
K Suomen Valtiokonttorille, koskeva tililaitosmuutoksen lykkäystä sekä Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen Kansliassa että Suomen Valtiosihteerinvirastossa.
41/1900
K Suomen Pankin haarakonttorin perustamisesta väliaikaisesti Hämeenlinnan kaupunkiin.
41/1900
K Turun Hovioikeudelle lisäyksestä Loimaan tuomiokunnan tuomarin kruununpalkkaan.
41/1900
K Turun arkkihiippakunnan Tuomiokapitulille, koskeva väkiluvuntaululle vahvistetun kaavan muuttamista eräissä kohdissa.
41/1900
K Suomen Valtiokonttorille siitä, että armollisessa asetuksessa 3 p:ltä Toukokuuta 1899 säädetyn Suomen valtiovaraston kassa- ja tililaitoksen uudestaan-järjestämisen toimeenpaneminen Kenraalikuvernöörinkansliassa lykätään toistaiseksi.
41/1900
K Turun Hovioikeudelle lisäyksestä Ruoveden tuomiokunnan tuomarin kruununpalkkaan.
41/1900
K Turun ja Porin läänin Kuvernöörille, koskeva Orihpään kappelin yhdistämistä kokonaisuudessaan Pöytyän kruununnimismiespiiriin ja Prunkkalan kappelin siirtämistä Liedon kruununnimismiespiiriin.
41/1900
K virkaatoimittavalle Oulun läänin Kuvernöörille, koskeva Simon pitäjän erottamista erityiseksi kruununimismiespiiriksi.
41/1900
J koskeva tauluja erinäisistä uusista varustimista Suomen sotaväelle
40/1900
J siitä että 39 § armollisessa julistuksessa Toukokuun 3 p:tä 1899, joka sisältää tarkempia määräyksiä armollisessa asetuksessa samalta päivältä käskettyä valtiovaraston kassa-ja tililaitoksen uudestaan-järjestämistä toimeenpantaessa, on saapa muutetun sanamuodon.
40/1900
Asetus siitä suostuntaverosta, joka on pelikorteista suoritettava vuosina 1901, 1902, 1903 ja 1904.
39/1900
Asetus suostuntaverosta mallasjuomain valmistamisesta.
39/1900
Asetus siitä verosta, joka paloviinan valmistamisesta Suomessa on suoritettava sekä paloviinaveron käyttämisestä ja jakamisesta vuosina 1901-1904.
38/1900
Päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun kirjelmän johdosta, jossa "Turun Hevosvakuutusyhtiön" hallitus on alamaisuudessa anonut vahvistusta hakemuskirjaan liitetylle, yhtiön osakkaiden 31 p:nä Toukokuuta 1899 ja 30 p:nä Toukokuuta 1900 pitämissä yhtiökokouksissa hyväksymälle ruotsin- ja suomenkielellä kirjoitetulle ehdotukselle uusiksi säännöiksi yhtiölle
38/1900
Päätös Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessä, Hänen Suomen Senaattinsa päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun kirjoituksen johdosta, jossa Rakennusmestarit Johan Malin, K.L. Fremling, A.J. Hindström ja Viktor Lindkvist alamaisesti ovat anoneet vahvistusta hakemuskirjaa seuranneeseen ehdotukseen ohjesäännöksi "Suomen Rakennustyöntekijäin tapaturmavakuutusyhtiö" nimiselle yhtiölle,
38/1900
K virkaa toimittavalle Uudenmaan läänin Kuvernöörille Suomen maalaispoliisin virkapuvusta.
38/1900
J Suomen maalaispoliisin virkapuvusta.
37/1900
T Rukouspäiväin tekstit Suomen Suuriruhtinaanmaalle vuonna 1901
37/1900
Päätös plakaatti neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko Suomen Suuriruhtinaanmaassa ovat juhlallisesti pidettävät ja vietettävät vuonna 1901
36/1900
Päätös Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessä, Hänen Suomen Senaattinsa päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun kirjoituksen johdosta, jossa Varatuomari Yrjö Ehrnrooth valittuna asiamiehenä "Suomen Eläinvakuutusyhtiön" puolesta on anonut vahvistusta hakemuskirjaan liitetylle, yhtiön osakasten 13 ja 15 p:nä Tammikuuta sekä 14 ja 21 p:nä Huhtikuuta 1900 pidetyissä yhtiökokouksissa hyväksymälle ehdotukselle uusiksi säännöiksi yhtiölle;
36/1900
J siitä, että elävän sarvikarjan ja kaikenlaisten sellaisista eläimistä saatujen raaka-aineiden tuonti Saksan valtakunnasta Suomeen kielletään.
35/1900
J käytettyjen leimamerkkien kelpaamattomaksi tekemisestä
35/1900
Asetus leimasuostunnasta Suomen Suuriruhtinaanmaassa
34/1900
K Lääkintöhallitukselle, koskeva armollisimmasti myönnettyä määrärahaa matka-avuksi farmaseuttisten opintojen harjoittamista varten ulkomaan paikassa
34/1900
K Postihallitukselle, koskeva Treksilän tilalle Porvoon pitäjässä alaikäisille lainrikkojille perustetun väliaikaisen kasvatuslaitoksen johtajalle myönnettyä postirahanvapautta
34/1900
K Turun Hovioikeudelle lisäyksestä Wehmaan tuomiokunnan tuomarin kruununpalkkaan.
34/1900
J sisältävä tarkempia määräyksiä niistä ehdoista ja velvollisuuksista, joita vastaan matkastipendejä annetaan Suomenmaan hallintovirastoissa palveleville virkamiehille venäjänkielen oppimista varten Keisarikunnassa.
34/1900
J matkastipendeistä Suomenmaan hallintovirastoissa palveleville virkamiehille venäjänkielen oppimista varten Keisarikunnassa
33/1900
S Turun ja Porin läänin maanmittauksentarkastelijalle.
33/1900
J kahdentoista uuden läänineläinlääkärinviran perustamisesta maahan
32/1900
Beslut, fattad och gifvet å lagtima landtdagen i Helsingfors, den 6 Juni 1900
31/1900
K Tullihallitukselle värjätyn pumpulin ja värjättyjen pumpulijätteiden tullimäärästä.
31/1900
K Suomen Siviiliviraston leski- ja orpokassan Johtokunnalle, koskeva ensimmäiselle kaupunginlääkärille Viipurissa myönnettyä osallisuutta sanottuun kassaan.
31/1900
K Vaasan Hovioikeudelle lisäyksestä Oulun tuomiokunnan tuomarin kruununpalkkaan.
31/1900
Päätös 27.10.1885 annetun ohjesäännön muuttamisesta
31/1900
K koulutoimen Ylihallitukselle, koskeva korotusta määrärahaan kansakoulujen ylläpitämiseksi maan köyhimmissä ja harvimmin asutuissa osissa
31/1900
K Kuopion hiippakunnan Tuomiokapitulille, koskeva Tuomiokapitulin notariolle myönnettyä palkkionlisäystä
31/1900
K Porvoon hiippakunnan Tuomiokapitulille, koskeva Tuomiokapitulin notariolle myönnettyä palkkionlisäystä
31/1900
J Julistus aktuariuksenviran asettamisesta Teollisuushallitukseen
30/1900
K Turun Hovioikeudelle lisäyksestä Janakkalan tuomiokunnan tuomarin kruununpalkkaan.
30/1900
K Koulutoimen Ylihallitukselle, koskeva Helsingin suomalaisen ja ruotsalaisen realilyseon uskonnonopettajan palkkion korottamista
30/1900
J koskeva muutettuja määräyksiä käsityöläiskouluista
30/1900
J sisältävä määräyksiä tuulaakimaksun laskemisen perustusta koskevan armollisen asetuksen käyttämisestä.
30/1900
Asetus tuulaakimaksun laskemisen perustuksesta.
29/1900
K Turun Hovioikeudelle lisäyksestä Tyrvään tuomiokunnan tuomarin kruununpalkkaan.
29/1900
K Wiipurin Hovioikeudelle lisäyksestä Heinolan tuomiokunnan tuomarin kruununpalkkaan
29/1900
K Turun Hovioikeudelle lisäyksestä Euran tuomiokunnan tuomarin kruununpalkkaan.
29/1900
J neljän uuden piiritarkastajan asettamisesta kansakouluja varten maalla
28/1900
Päätös joka tehtiin Suomen Suuriruhtinaanmaan kahdensiatoista määräaikaisia Valtiopäiviä lopetettaessa Keisarillisen Linnan valtaistuinsalissa Helsingissä 6 p:nä Kesäkuuta 1900
27/1900
J Julistuskirja, jonka kautta Puheenjohtajan-sijaiset ja Jäsenet Keisarilliseen Suomen Senaattiin kolmeksi lähinnäseuraavaksi vuodeksi kutsutaan ja määrätään
26/1900
Päätös Keisarillisen Majesteetin Korkeassa nimessä, Hänen Suomen Senaattinsa päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun kirjoituksen johdosta
26/1900
K luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallitukselle Helsingin luotsauspiiriä olevan Michelskärin luotsiaseman hävittämisestä
26/1900
J Julistus Helsingin luotsauspiiriä olevan Michelskärin luotsiaseman hävittämisestä
25/1900
K Mikkelin läänin Kuvernöörille siitä, että Talvisalon saaren eteläinen ja itäinen osa, koko Kyrönniemen alue sekä Venäjän-, Mallat- ja Vuohisaari nimiset saaret, jotka kaikki kuuluvat Säämingin pitäjässä olevaan ja Savonlinnan kaupungin omistamaan Heikinpohjan verotaloon N:o 1, kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa siirretään mainittuun kaupunkiin
25/1900
K maanmittauksen Ylihallitukselle yhden maanmittauksen- tarkastelijanviran perustamisesta Turun ja Porin lääniin
25/1900
J koskeva muutettuja määräyksiä Yliopiston yleisen kirjaston amanuenssinviroista sekä korotusta sen ylimääräisille apulaisille menevään määrärahaan
25/1900
J sisältävä lisäyksen Suomen Aleksanderin-Yliopiston dosenteista 20 p:nä Kesäkuuta 1895 annetun Armollisen Julistuksen 4 §:ään.
24/1900
K Suomenmaan asevelvollisen miehistön kutsumisesta vakinaiseen sotapalvelukseen vuonna 1900.
23/1900
Förordning om handels idkande af ryska infödingar
23/1900
Förordning angående offentliga sammankomster i Storfurstendömet Finland
Författningsändringar i nummerordning

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.