Författningar på samiska

Textsökning i samiska författningstexter är inte möjlig

342/2023
Láhka luossabivddu mearreáigásaš gieldimis Deanu čázádagas
Laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä
309/2023
Stáhtaráđi ásahus buresbirgenguovlluid ovttasbargosoahpamuša sisdoalus ja válmmastallamis
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta
267/2023
Stáhtaráđi ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin addojuvvon stáhtaráđi ásahusa rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1330/2022
Lääʹǩǩ sääʹmlääʹjj muʹttmest
Laki kolttalain muuttamisesta
1329/2022
Láhka boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin addojuvvon lága rievdadeamis
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain muuttamisesta
1237/2022
Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö asâttâs puásuituállei sajasâšiše enâmusmeereest ive 2023
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2023
1237/2022
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria asetõs puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsmeäʹrest eeʹjjest 2023
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2023
1237/2022
Sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija ásahus boazoolbmuid sadjásašveahki eanemusmearis jagi 2023
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2023
1006/2022
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoalus ožžojuvvon dietnasiin jagi 2022 vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2022 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
859/2022
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttem vahâgij sajanmäksimist adelum staatârääđi asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
859/2022
Riikksåbbar asetõs kuäʹcǩǩmi puäʒʒtallu tueʹjjääm skääđai koʹrvvumuužžâst uʹvddum asetõõzz 3 §:z muʹttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
859/2022
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
470/2022
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagis 2022/2023
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2022/2023 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
374/2022
Stáhtaráđi ásahus guollebivddus Deanu čázádaga oalgečázádagain jagi 2022
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2022
314/2022
Stáhtaráđi ásahus guolástusas Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša 6 ja 7 artihkkalis oaivvilduvvon beavdegirjjis
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
292/2022
Stáhtaráđi ásahus guollebivddus Deanu čázádagas dahkkon soahpamuša 7 artihkkala 3 čuoggás oaivvilduvvon spiehkastatlaš mearrádusaid fápmuiboahtimii ásahuvvon mearreáiggi guhkideamis notáhtaid lonohallamiin dahkkon soahpamušas
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta
156/2022
Stáhtaráđi ásahus guolástusas Deanu čázádagas dahkkon soahpamuša 5 artihkkala 2 čuoggás dárkkuhuvvon guolástannjuolggadusa fápmoáiggi guhkideamis Norggain dahkkon soahpamušain
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta
1205/2021
Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö asâttâs puásuituállei sajasâšiše enâmusmeereest ive 2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2022
1205/2021
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria asetõs puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsmeäʹrest eeʹjjest 2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2022
1205/2021
Sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija ásahus boazoolbmuid sadjásašveahki eanemusmearis jagi 2022
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2022
1084/2021
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoalus ožžojuvvon dietnasiin jagi 2021 vearu-husas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2021 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
914/2021
Riikksuåvtõõzz asetõs sääʹmasetõõzz 17 da 38 § muʹttmest
Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen 17 ja 38 §:n muuttamisesta
890/2021
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttem vahâgij sajanmäksimist adelum staatârääđi asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
890/2021
Riikksåbbar asetõs kuäʹcǩǩmi puäʒʒtallu tueʹjjääm skääđai koʹrvvumuužžâst uʹvddum asetõõzz 3 §:z muʹttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
890/2021
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
781/2021
Sosial- já tiervâsvuotâministeriö asâttâs puásuituállei sajasâšiše enâmusmeereest ihán 2021 adelum sosial- já tiervâsvuotâministeriö asâttâs nubástutmist
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2021 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
781/2021
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria asetõs puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsmeäʹrest eeʹjj 2021 uvddum sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria asetõõzz muʹttmest
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2021 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
781/2021
Sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija ásahus boazodolliid sadjásašveahki eanemusmearis jagi 2021 addojuvvon sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija ásahusa earáhuhttimis
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2021 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
585/2021
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagis 2021/2022
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2021/2022 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
505/2021
Eanan- ja meahccedoalloministeriija ásahus guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuššii vuođđuduvvi bivdolobiin jagi 2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2021
360/2021
Stáhtaráđi ásahus guollebivddus Deanu čázádaga oalgečázádagain jagi 2021
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2021
359/2021
Stáhtaráđi ásahus guolástusas Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša 6 ja 7 artihkkalis oaivvilduvvon beavdegirjjis
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
358/2021
Stáhtaráđi ásahus guolástusas Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša 6 ja 7 artihkkalis oaivvilduvvon beavdegirjjis
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
323/2021
Eennâm- já meccituáluministeriö miärádâs kuolij Gyrodactylus salaris -njuámmum levânem estim várás vuáđudemnáál raijiittâskuávlust
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen Gyrodactylus salaris -tartunnan leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta
323/2021
Mädd- da meäʹcctäällministeria tuʹmmstõk rääʹjtemvuuʹdest, koon vuâđđeet kuõʹli Gyrodactylus salaris -njuämmʼmõõžž leävvnummuž cõggâm diõtt
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen Gyrodactylus salaris -tartunnan leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta
323/2021
Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádus guliid Gyrodactylus salaris -njoammuma leavvama eastadeami várás vuođđuduvvo ráddjehusguovllus
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen Gyrodactylus salaris -tartunnan leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta
268/2021
Stáhtaráđi ásahus guollebivddus Deanu čázádagas dahkkon soahpamuša 7 artihkkala 3 čuoggás oaivvilduvvon spiehkastatlaš mearrádusaid fápmuiboahtimii ásahuvvon mearreáiggi guhkideamis notáhtaid lonohallamiin dahkkon soahpamušas
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta
253/2021
Láhka boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin addojuvvon lága 41 § rievdadeamis
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta
43/2021
Laahâ puásuituálun čyeccee vahâgij sajanmäksimist adelum laavâ 14 a § nubásmitmist
Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta
43/2021
Lääʹǩǩ puäʒʒekonomia ǩiâvvmi skääđai koʹrvvummšest uvddum lääʹjj 14 a § muttâz tuejjummšest
Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta
43/2021
Láhka boazodollui čuohcán vahágiid buhttemis addojuvvon lága 14 a § rievdadeamis
Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta
41/2021
Laahâ puásuituálu já luánduiäláttâsâi ráhtustorjuin adelum laavâ 115 § nubásmitmist
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta
41/2021
Lääʹǩǩ puäʒʒekonomia da luâttjieʹllemvueʹjji raajâstuärjjõõzzin uvddum lääʹjj 115 § muttâz tuejjummšest
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta
41/2021
Láhka boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjagiin addojuvvon lága 115 §:n rievdadeamis
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta
23/2021
Laahâ nuorttâlâšlaavâ nubásmitmist
Laki kolttalain muuttamisesta
23/2021
Lääʹǩǩ sääʹmlääʹjj muttâz tuejjummšest
Laki kolttalain muuttamisesta
23/2021
Láhka nuortalašlága rievdadeamis
Laki kolttalain muuttamisesta
21/2021
Laahâ puásuituálulaavâ 44 já 45 § nubásmitmist
Laki poronhoitolain 44 ja 45 §:n muuttamisesta
21/2021
Lääʹǩǩ puäʒʒhåiddamlääʹjj 44 da 45 §:n muttâz tuejjummšest
Laki poronhoitolain 44 ja 45 §:n muuttamisesta
21/2021
Láhka boazodoallolága 44 ja 45 § nuppástuhttimis
Laki poronhoitolain 44 ja 45 §:n muuttamisesta
13/2021
Stáhtaráđi ásahus boazodoalloásahusa muhtin njuolggadusaid gomiheamis
Valtioneuvoston asetus poronhoitoasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
12/2021
Stáhtaráđi ásahus boazovahátlávdegottis
Valtioneuvoston asetus porovahinkolautakunnasta
1169/2020
Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö asâttâs puásuituállei sajasâšiše enâmusmeereest ive 2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2021
1169/2020
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria šiõttõs Puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsmeäʹrest eeʹjj 2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2021
1169/2020
Sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija ásahus boazodoalliid sadjásašveahki eanemusmearis jagi 2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2021
1135/2020
Láhka boazodoallolága rievdadeamis
Laki poronhoitolain muuttamisesta
836/2020
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid jagi 2020 vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2020 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
758/2020
Sosiaal- já tiervâsvuotâministeriö asâttâs puásuituállei sajasâšiše enâmusmeereest ive 2020 adelum sosiaal- já tiervâsvuotâministeriö asâttâs nubástutmist
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2020 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
758/2020
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria šiõttõs Puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsmeäʹrest eeʹjjest 2020 uʹvddum sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria šiõttõõzz mottmõõžžâst
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2020 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
758/2020
Sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija ásahus boazodolliid sadjásašveahki eanemusmearis jagi 2020 addojuvvon sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija ásahusa earáhuhttimis
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2020 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
698/2020
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttem vahâgij sajanmäksimist adelum staatârääđi asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
698/2020
Riikksåbbar asetõs kuäʹcǩǩmi puäʒʒtallu tueʹjjääm skääđai koʹrvvumuužžâst uʹvddum asetõõzz 3 §:z muʹttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
698/2020
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
467/2020
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagis 2020/2021
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2020/2021 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
414/2020
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus mearkabiriin ja alimus lobálaš boazologuin
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista prormääristä
414/2020
Eennâm- já meccituáluministeriö asâttâs vittápirrâduvâin já stuárráámus suovvum puásuimeerijn
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista prormääristä
198/2020
Eanan- ja meahccedoalloministeriija ásahus guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuššii vuođđuduvvi bivdolobiin jagi 2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2020
147/2020
Stáhtaráđi ásahus guolástusas Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša 6 ja 7 artihkkalis dárkkuhuvvon beavdegirjjis
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
1497/2019
Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö asâttâs puásuituállei sajasâšiše enâmusmeereest ive 2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2020
1497/2019
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria asetõs puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsmeäʹrest eeʹjjest 2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2020
1497/2019
Sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija ásahus boazodoalliid sadjásašveahki eanemusmearis jagi 2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2020
1206/2019
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid jagi 2019 vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2019 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1206/2019
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid jagi 2019 vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2019 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1205/2019
Laahâ säämi kielâlaavâ 2 § nubástutmist
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta
1205/2019
Laki sääʹm ǩiõll-lääʹjj 2 § muʹttmest
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta
1205/2019
Láhka sámi giellalága 2 §:a rievdadeamis
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta
1204/2019
Lääʹǩǩ Sääʹm ǩiõll-lääʹjj 2 § muʹttmest uvddum lääʹjj kååmtummšest
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1204/2019
Láhka Sámi giellalága 2 §:a nuppástuhttimis addojuvvon lága gomiheamis
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1137/2019
Laahâ säämi kielâlaavâ 2 já 27 § nubástutmist
Laki saamen kielilain 2 ja 27 §:n muuttamisesta
1137/2019
Lääʹǩǩ sääʹm ǩiõll-lääʹjj 2 da 27 § muʹttmest
Laki saamen kielilain 2 ja 27 §:n muuttamisesta
1137/2019
Láhka sámi giellalága 2 ja 27 §:a rievdadeamis
Laki saamen kielilain 2 ja 27 §:n muuttamisesta
997/2019
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttem vahâgij sajanmäksimist adelum staatârääđi asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
997/2019
Riikksåbbar asetõs kuäʹcǩǩmi puäʒʒtallu tueʹjjääm skääđai koʹrvvumuužžâst uʹvddum asetõõzz 3 §:z muʹttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
997/2019
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
761/2019
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagis 2019/2020
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2019/2020 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
457/2019
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuššii vuođđuduvvan bivdolobiin jagi 2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2019
456/2019
Stáhtaráđi ásahus guolástusas Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša 6 ja 7 artihkkalis dárkkuhuvvon beavdegirjjis
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
233/2019
Láhka guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásaheami suorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjamis ja heiveheamis addojuvvon lága 8 §:a nuppástuhttimis
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1144/2018
Sosiaal- já tiervâsvuotâministeriö asâttâs puásuituállei sajasâšiše enâmusmeereest ive 2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2019
1144/2018
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria asetõs puäʒʒhoddjeeʹji sâjjsažvieʹǩǩ jäänmõsmeäʹrest eeʹjjest 2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2019
1144/2018
Sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija ásahus boazodoalliid sadjásašveahki eanemusmearis jagi 2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2019
915/2018
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid jagi 2018 vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2018 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
832/2018
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttem vahâgij sajanmäksimist adelum staatârääđi asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
832/2018
Riikksåbbar asetõs kuäʹcǩǩmi puäʒʒtallu tueʹjjääm skääđai koʹrvvumuužžâst uʹvddum asetõõzz 3 §:z muʹttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
832/2018
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
455/2018
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagis 2018/2019
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2018/2019 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
454/2018
Stáhtaráđi ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin addojuvvon stáhtaráđi ásahusa čuvvosa rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
418/2018
Láhka boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin addojuvvon lága 11 §:a rievdadeamis
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
233/2018
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus guollebivddus Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuššii vuođđuduvvan bivdolobiin jagi 2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2018
232/2018
Láhka guollebivddu birra Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjamis ja heiveheamis addojuvvon lága 8 ja 10 §:a rievdadeamis
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta
201/2018
Stáhtaráđi ásahus guolástusas Deanu čázádagas Norggain dahkkon soahpamuša 6 ja 7 artihkkalis dárkkuhuvvon beavdegirjjis
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
1006/2017
Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö asâttâs puásuiulmui sajâsâšiše enâmusmeeri ive 2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2018
1006/2017
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria asetõs puäʒʒhoi´ddjee´ji sâjjsažvie´ǩǩ jäänmõsmeä´rest ee´jjest 2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2018
1006/2017
Sosiála- ja dearvvašvuohtaministeriija ásahus boazobargiid sadjásašveahki eanemusmearis jagi 2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2018
771/2017
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid jagi 2017 vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2017 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
689/2017
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
689/2017
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta valtioneuvoston annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
689/2017
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
336/2017
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagis 2017/2018
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2017/2018 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
319/2017
Stáhtaráđi ásahus Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu čázádaga bivdosoahpamuša rievdadeamis dahkkojuvvon soahpamuša fápmuibidjamis
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
297/2017
Stáhtaráđi ásahus bivddus Deanu čázádaga oalgečázádagain
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä
288/2017
Valdiasåbbar asetõs sääʹmasetõõzz muʹttmest
Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen muuttamisesta
276/2017
Stáhtaráđi ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista
243/2017
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus Suoma ja Norgga gaskasaš Deanu čázádaga bivdosoahpamuššii vuođđuduvvi bivdolobiin 2017:s
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2017
196/2017
Stáhtaráđi ásahus guolástanlága rievdadanlága fápmuiboahtimis
Valtioneuvoston asetus kalastuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
195/2017
Stáhtaráđi ásahus guolástusas Deanu čázádagas Norggain dahkkojuvvon soahpamuša fápmuibidjamis sihke soaphamusá láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heivehanlága fápmuiboahtimis
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
177/2017
Láhka guolástanlága rievdadeamis
Laki kalastuslain muuttamisesta
176/2017
Láhka bivddu birra Deanu čázádagas Suoma ja Norgga gaskasaš soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjamis ja heiveheamis
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
1421/2016
Stáhtaráđi ásahus soahpamuša, man Suopma ja Norga leaba dahkan boazoáiddiid áidumis ja bajásdoallamis sihke eará doaibmabijuin bohccuid hehtten dihte beassamis nuppi riikii, fápmuibidjamis ja soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjan- ja heivehanlága fápmuiboahtimis ja boazodoallolága rievdadanlága fápmuiboahtimis
Valtioneuvoston asetus poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamista annetun lain ja poronhoitolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1119/2016
Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö asâttâs puásuiulmui sajâsâšiše enâmusmeeri ive 2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2017
1119/2016
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria asetõs puäʒʒhoi´ddjee´ji sâjjsažvie´ǩǩ jäänmõsmeä´rest ee´jjest 2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2017
119/2016
Sosiála ja dearvvasvuohtaministeriija ásahus badjeoldmuid sadjásašveahki stuorámus vejolaš mearis jagis 2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2017
1006/2016
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid jagi 2016 vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2016 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
979/2016
Láhka boazodoallolága rievdadeamis
Laki poronhoitolain muuttamisesta
978/2016
Láhka boazoáiddiid áidumis ja bajásdoallamis sihke eará doaibmabijuin bohccuid hehtten dihte beassamis nuppi rikii Norggain dahkkojuvvon soahpamuša láhkaásahansuorgái gullevaš mearrádusaid fápmuibidjamis ja soahpamuša heiveheamis
Laki poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
868/2016
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
868/2016
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta valtioneuvoston annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
868/2016
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
656/2016
Stáhtaráđi ásahus boazodollui čuohcán vahágiid buhttemis
Valtioneuvoston asetus porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta
655/2016
Stáhtaráđi ásahus boazodollui čuohcán vahágiid buhttemis addojuvvon lága fápmui boahtimis
Valtioneuvoston asetus porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain voimaantulosta
493/2016
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagi 2016/2017
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2016/2017 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
247/2016
Valdiasååbbar asetõs Meä´cchalltõõzzâst
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksesta
247/2016
Stáhtaráđi ásahus Meahciráđđehusas
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksesta
235/2016
Láhka stáhta vuovdedoallooasussearvvis
Laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä
234/2016
Láhka meahciráđđehusas
Laki metsähallituksesta
38/2016
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria asetõs puäʒʒhoi´ddjee´ji sâjjsažvie´ǩǩ jäänmõsmeä´rest ee´jjest 2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2016
38/2016
Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö asâttâs puásuiulmui sajâsâšiše enâmusmeeri ive 2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2016
38/2016
Sosiála ja dearvvasvuohtaministeriija ásahus badjeoldmuid sadjásašveahki stuorámus vejolaš mearis jagis 2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2016
1677/2015
Lää´ǩǩ sää´mlää´jj mu´ttumuumest
Laki kolttalain muuttamisesta
1676/2015
Láhka boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjjalága rievdadeamis
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain muuttamisesta
1361/2015
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid jagi 2015 vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2015 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1360/2015
Stáhtaráđi ásahus guolástusas
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta
1349/2015
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus gávppálaš bivdiin
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaupallisista kalastajista
1283/2015
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1283/2015
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta valtioneuvoston annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1283/2015
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
715/2015
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagi 2015/2016
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2015/2016 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
562/2015
Eana- ja meahccedoalloministereriija ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjaga siktemis addojuvvon eana- ja meahccedoalloministereriija ásahusa rievdadeamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
560/2015
Stáhtaráđi ásahus muhtun boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiid ohcanáiggi álgimis
Valtioneuvoston asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien hakuajan alkamisesta
559/2015
Stáhtaráđi ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjagis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
379/2015
Guolástanláhka
Kalastuslaki
17/2015
Riikksuåvtõõzz asetõs sää´mlää´jj meâldlaž tuärjjõõzzi ooccâmääi´j puuttmest
Valtioneuvoston asetus kolttalain mukaisten tukien hakuajan päättymisestä
1238/2014
Lää´ǩǩ puäʒʒhoi´ddjeei sâjjsažvie´ǩǩest
Laki poronhoitajien sijaisavusta
1238/2014
Laahâ puásuituállei sajasâšiššeest
Laki poronhoitajien sijaisavusta
1238/2014
Láhka boazodoalliid sadjásašveahkis
Laki poronhoitajien sijaisavusta
1013/2014
Stáhtaráđi ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjagiid ohcanáiggi nohkamis
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien hakuajan päättymisestä
1006/2014
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid jagi 2014 vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2014 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
857/2014
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus mearkabiriin ja alimus lobálaš boazologuin addojuvvon Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusa 1 §:a rievdadeamis
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merkkipiireistä sekä suurimmista sallituista poromääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
844/2014
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta valtioneuvoston annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
844/2014
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
844/2014
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
469/2014
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagi 2014/2015
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2014/2015 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
86/2014
Láhka boazodoalu deaividan vahágiid buhttenlága rievdadeamis
Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
85/2014
Láhka boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága rievdadeamis
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
84/2014
Láhka boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjagiid birra addojuvvon lága 115 §:a rievdadeamis
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista lain 115 §:n muuttamisesta
83/2014
Lää´ǩǩ sää´mlää´jj mu´ttumuumžžâst
Laki kolttalain muuttamisesta
852/2013
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid jagi 2013 vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2013 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
722/2013
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta valtioneuvoston annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
722/2013
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
722/2013
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
521/2013
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagi 2013/2014
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2013/2014 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
726/2012
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid jagi 2012 vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2012 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
566/2012
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta valtioneuvoston annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
566/2012
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
566/2012
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
309/2012
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoallojagis 2012/2013 máksit oaivvilduvvon ealliguovdasaš doarjaga ohcamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2012/2013 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta
306/2012
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagi 2012/2013 ovddas
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2012/2013 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
43/2012
Mädd- da meä´cctäällministeria tu´mmstõk sää´mlää´jj mie´lddsai jäänmõspuåđraajin
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolttalain mukaisista enimmäistulorajoista
33/2012
Eana- ja meahccedoalloministeriija almmuhus boazodoalu ja luonddueáhusaid ruhtadanlága mieldása aláhusaid ruhtadanlágaš dihto olggobeale alimusdietnasiin
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
1146/2011
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid jagi 2011 vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2011 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1077/2011
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1077/2011
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta valtioneuvoston annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1077/2011
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
992/2011
Lää´ǩǩ sää´mlää´jj 8 § mu´ttmest
Laki kolttalain 8 §:n muuttamisesta
987/2011
Láhka boazodollui čuohcán vahágiid buhttemis
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista
986/2011
Láhka boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvredoarjagis
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista
799/2011
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoallojagis 2011/2012 máksit oaivvilduvvon ealliguovdasaš doarjaga ohcamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2011/2012 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta
794/2011
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagi 2011/2012 ovddas
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2011/2012 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
108/2011
Stáhtaráđi ásahus sámi oahpahusguovddážis
Valtioneuvoston asetus saamelaisalueen koulutuskeskuksesta
994/2010
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid jagi 2010 vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2010 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
880/2010
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
880/2010
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta valtioneuvoston annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
880/2010
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
619/2010
Eana- ja meahccedoalloministeriija almmuhus boazodoalu ja luonddueáhusaid ruhtadanlága mieldása aláhusaid ruhtadanlágaš dihto olggobeale alimusdietnasiin
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
496/2010
Mädd- da meä´cctäällministeria asetõs sää´mlää´jj mie´lddsai jäänmõspuåđraajin u´vddum asetõõzz kåå´mtumuužžâst
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisista enimmäistulorajoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
450/2010
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus mearkabiriin ja alimus lobálaš boazologuin
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista poromääristä
367/2010
Stáhtaráđi ásahus fuođđovahágiin
Valtioneuvoston asetus riistavahingoista
320/2010
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoallojagis 2010/2011 máksit oaivvilduvvon ealliguovdasaš doarjaga ohcamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2010/2011 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta
252/2010
Láhka sámi Oahpahusguovddáža birra
Laki saamelaisalueen koulutuskeskuksesta
108/2010
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagi 2010/2011 ovddas
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2010/2011 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
1769/2009
Stáhtaráđi ásahus sámegielat ja sámegiela oahpahussii vuođđooahpahusas, logahagas ja ámmátlaš skuvlejumis stáhtaveahki juolludeami vuođustusain
Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
977/2009
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid jagi 2009 vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2009 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
956/2009
Dásseválddi presidentta ásahus guovlogielaid dahje unnitlogugielaid guoski eurohpalaš vuođđogirjji fápmuiboahtimis addojuvvon ásahusa 2 § rievdadeamis
Tasavallan presidentin asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
741/2009
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
741/2009
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta valtioneuvoston annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
741/2009
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
111/2009
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagi 2009/2010 ovddas
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2009/2010 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
756/2008
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat čuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
699/2008
Eana- ja meahccedoalloministeriija almmuhus boazodoalu ja luonddueáhusaid ruhtadanlága mieldása aláhusaid ruhtadanlágaš dihto olggobeale alimusdietnasiin
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
653/2008
Eana- ja meahccedoalloministereriija ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjagiid ohcama álggaheamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien haun alkamisesta
652/2008
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága ollášuhttimis addojuvvon eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusa rievdadeamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
651/2008
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjaga čuoziheami birra addojuvvon Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahusa rievdadeamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
650/2008
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
650/2008
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta valtioneuvoston annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
650/2008
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
502/2008
Stáhtaráđi ásahus boažodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjagis addojun stáhtaráđi ásahusa rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
484/2008
Stáhtaráđi ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága rievdadeamis addojun lága vuoibmáiboahtimis
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
260/2008
Láhka sámi giellalága 2 § rievdadeamis
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta
260/2008
Laahâ säämi kielâlaavâ 2 § nubástutmist
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta
260/2008
Lää´ǩǩ sää´mǩiõll´lää´jj 2 §:z mu´ttmest
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta
54/2008
Láhka boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága nuppástuhttimis
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
21/2008
Vuoigatvuohtaministeriija ásahus sámedikki válggain čuvvojuvvon meannudeamis addojuvvon vuoigatvuohtaministeriija ásahusa
Oikeusministeriön asetus saamelaiskäräjien vaaleissa noudatettavasta menettelystä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
1414/2007
Eana- ja meahccedoalloministereriija ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjagiid ohcanáiggi nohkamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien hakuajan päättymisestä
1041/2007
Stáhtaráđi ásahus buvttadanákkain, mat šuvvojuvvojit boazodoallodietnasiid vearuhusas
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
911/2007
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
911/2007
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta valtioneuvoston annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
911/2007
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
593/2007
Valdiasååbbar asetõs sää´m-asetõõzz muttmõõzzâst
Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen muuttamisesta
427/2007
Lää´ǩǩ sää´mlää´jj mu´ttmest
Laki kolttalain muuttamisesta
426/2007
Láhka boazodoalu ja luondduealáhuslága ruhtadanlága rievdadeamis
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
328/2007
Eanan- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoallojagi 2007/2008 mávssihahtti ealliguovdasaš lassidoarjaga ohcanáiggis ja ohcamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2007/2008 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta
271/2007
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš lassidoarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagi 2007/2008 ovddas
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2007/2008 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
3/2007
Eanan- ja meahccedoalloministeriija ilmmuhus muhtin olggobeale eanemusboađuin, mat čuvvot boazo- ja luondduealáhusaid ruhtadanlága
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
1392/2006
Eanan- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazo- ja luondduealáhusdoalu álggahandoarjaga ohcanáiggi nohkamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poro- ja luontaiselinkeinotalouden aloitustuen hakuajan päättymisestä
965/2006
Vuoigatvuohtaministeriija ásahus sámedikki válggain čuvvojuvvon meannudeamis
Oikeusministeriön asetus saamelaiskäräjien vaaleissa noudatettavasta menettelystä
903/2006
Stáhtaráđi ásahus boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Pohjoissaamenkielinen käännös)
903/2006
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum staatârääđi asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Inarinsaamenkielinen käännös)
903/2006
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum riikksåbbar asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Koltansaamenkielinen käännös)
563/2006
Eanan- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoallojagi 2006/2007 mávssihahtti ealliguovdasaš lassidoarjaga ohcanáiggis ja ohcamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2006/2007 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta
542/2006
Stáhtaráđi ásahus ealliguovdasaš lassidoarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagi 2006/2007 ovddas
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2006/2007 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
103/2006
Staatârääđi asâttâs nuorâipargoost já -politiijkást
Nuorisoasetus (Inarinsaamenkielinen käännös)
103/2006
Valdiasåbbar asetõs nuõrituâjast da -politiikkâst
Nuorisoasetus (Koltansaamenkielinen käännös)
103/2006
Stáhtaráđi ásahus nuoraidbarggus ja -politihkas
Nuorisoasetus (Pohjoissaamenkielinen käännös)
77/2006
Stáhtaráđi ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjagis addojun stáhtaráđi ásahusa 27 §` rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n muuttamisesta
72/2006
Nuorâilaahâ
Nuorisolaki (Inarinsaamenkielinen käännös)
72/2006
Nuõrilää'ǩǩ
Nuorisolaki (Koltansaamenkielinen käännös)
72/2006
Nuoraidláhka
Nuorisolaki (Pohjoissaamenkielinen käännös)
3/2006
Eanan- ja meahccedoalloministeriija ilmmuhus muhtin olggobeale eanemusboađuin, mat čuvvot boazo- ja luondduealáhusaid ruhtadanlága
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
839/2005
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Pohjoissaamenkielinen käännös)
839/2005
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Inarinsaamenkielinen käännös)
839/2005
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Koltansaamenkielinen käännös)
323/2005
Eanan- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoallojagi 2005/2006 mávssihahtti ealliguovdasaš lassidoarjaga ohcanáiggis ja ohcamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2005/2006 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta
115/2005
Eanan- ja meahccedoalloministeriija ilmmuhus muhtin olggobeale eanemusboađuin, mat čuvvot boazo- ja luondduealáhusaid ruhtadanlága
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
1380/2004
Stáhtaráđi ásahus meahciráđđehusas
Valtioneuvoston asetus metsähallituksesta (Pohjoissaamenkielinen käännös)
1380/2004
Staatârääđi asâttâs meccihaldâttâsâst
Valtioneuvoston asetus metsähallituksesta (Inarinsaamenkielinen käännös)
1380/2004
Riikksuåvtõõzz asetõs meä'cchalltõõzzâst
Valtioneuvoston asetus metsähallituksesta (Koltansaamenkielinen käännös)
1379/2004
Lääǩǩ sää'mlää'jj 55 §:f muuttâzzâst
Laki kolttalain 55 §:n muuttamisesta (Koltansaamenkielinen käännös)
1378/2004
Láhka meahciráđđehusas
Laki metsähallituksesta (Pohjoissaamenkielinen käännös)
1378/2004
Laahâ meccihaldâttâsâst
Laki metsähallituksesta (Inarinsaamenkielinen käännös)
1378/2004
Lää'ǩǩ meä'cchalltõõzzâst
Laki metsähallituksesta (Koltansaamenkielinen käännös)
870/2004
Mädd- da meä´cctäällministeria asetõs sää´mlää´jj mie´lddsaž jäänmõspuåđraajjin
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisista enimmäistulorajoista
472/2004
Eanan- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoallojagi 2004/2005 mávssihahtti ealliguovdasaš lassidoarjaga ohcanáiggis ja ohcamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2004/2005 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta
383/2004
Stáhtaráđi ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjagis áddojun ásahusa 32 §` rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun asetuksen 32 §:n muuttamisesta
276/2004
Lääǩǩ sää´mlää´jj mu´ttmest
Laki kolttalain muuttamisesta
275/2004
Láhka boazodoalu ja luondduealáhuslága ruhtadanlága rievdadeamis
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
108/2004
Staatârääđi asâttâs Sämikielâ laavâ olášutmist
Valtioneuvoston asetus saamen kielilain täytäntöönpanosta (Inarinsaamenkielinen käännös)
108/2004
Stáhtaráđi ásahus Sámi giellalága ollašuhttimis
Valtioneuvoston asetus saamen kielilain täytäntöönpanosta (Pohjoissaamenkielinen käännös)
108/2004
Valdiasåbbar asetõs sää´mǩiõll'lää´jj tiu´ddepiijjmõõžžâst
Valtioneuvoston asetus saamen kielilain täytäntöönpanosta (käännös Koltansaamenkielinen)
3/2004
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus ealliguovdasaš lassidoarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagis 2003/2004, ohcanáiggis ja ohcamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavan eläinkohtaisen lisätuen hakuajasta ja hakemisesta
1086/2003
Sámi giellaláhka
Saamen kielilaki (Pohjoissaamenkielinen käännös)
1086/2003
Sämikielâ laahâ
Saamen kielilaki (Inarinsaamenkielinen käännös)
1086/2003
Sää´mǩiõll'lää´ǩǩ
Saamen kielilaki (Koltansaamenkielinen käännös)
1026/2003
Láhka sámedikkis addojuvvon lága 4 a ja 18 §:a rievdadeamis
Lakisaamelaiskäräjistä annetun lain 4 a ja 18 §:n muuttamisesta
866/2003
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon stáhtaráđi ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korjaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Pohjoissaamenkielinen käännös)
866/2003
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum staatârääđi asâttâs 3 § nubástutmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korjaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Inarinsaamenkielinen käännös)
866/2003
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum riikksåbbar asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korjaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Koltansaamenkielinen käännös)
472/2003
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagis 2003/2004, ohcanáiggis ja ohcamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta
160/2003
Vuoigatvuohtaministeriija ásahus sámedikki válggain čuvvojuvvon meannudeamis
Oikeusministeriön asetus saamelaiskäräjien vaaleissa noudatettavasta menettelystä
1279/2002
Láhka sámedikkis addojuvvon lága rievdadeamis
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta
1117/2002
Stáhtaráđi ásahus sámegielat ja sámegiela oahpahussii vuođđooahpahusas, llogahagas ja ámmátlaš skuvlemis mieđihuvvon stáhtadoarjaga vuođustusain addojuvvon stáhtaráđi mearrádusa nuppástahttimis
Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
868/2002
Stáhtaráđi ásahus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon ásahusa 3 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
868/2002
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum asâttâs 3 § rievdâdmist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
868/2002
Riikksåbbar asetõs kuä´cǩǩmi puäʒʒtallu tue´jjääm skääđai ko´rvvemest u´vddum asetõõzz 3 §:z mu´ttmest
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
828/2002
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus ealliguovdaš doarjaga, mii máksojuvvo boazodoallojagis 2002/2003, ohcanáiggis ja ohcamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2002/2003 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta
322/2002
Valdiasåbbar asetõs saa´mi määddšiõttõõllâmlää´jj da sää´mlää´jj vuâlla kuulli riikk kaupphâ´ddvuäǯǯumuužži da riikklääinai koorgi ta´rǩǩemest
Valtioneuvoston asetus eräiden kolttien maanjärjestelylain ja kumotun kolttalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja valtionlainojen korkojen tarkistamisesta
243/2002
Lää´ǩǩ sää´mmlää´jj 68 §:z mu´ttmest
Laki kolttalain 68 §:n muuttamisesta
242/2002
Láhka boazodoalu ja luondduealáhuslága ruhtadanlága 58 §‘ rievdadeamis
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 §:n muuttamisesta
218/2002
Riikksååbbar asetõs sää'mlaa'jj muuttâzzast uvddum laa'jj måtam siõttõõzzi viõkke puättmõõzzast
Valtioneuvoston asetus kolttalain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
8/2002
Stáhtaráđi ásahus Goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
8/2002
Staatârääđi asâttâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
8/2002
Riikksåbbar asetõs Kuä´cǩǩmi tue´jjuum skääđai korvvummuš puäʒʒoummid
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
1439/2001
Stáhtaráđi ásahus muhtin boazodállolága, luonnduealáhuslága ja boazodoallolága mieldásaš stáhta vuovdinhaddeoažžumiid ja stáhtaloanaid reanttuid dárkkisteamis
Valtioneuvoston asetus eräiden porotilalain, luontaiselinkeinolain ja porotalouslain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja valtionlainojen korkojen tarkistamisesta
1235/2001
Stáhtaráđi ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjagis addojun stáhtaráđi ásahusa rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1005/2001
Mädd- da meä´ctäällministeria asetõs sää´mlää´jj mieldsa teä´ ǧǧveä´ǩǩvuõπâst u´vddâm mädd- da meä´ctäällministeria asetõõzz muuttâzzast
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisesta rahoitustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
785/2001
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoallojagi 2001/2002 ealliguovdosaš doarjagis, mii máksojuvvo
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2001/2002 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
735/2001
Riikksååbbar asetõs Sää´mlaa´jj muuttâzzast uvddum laa´jj 43 §:z 2 momentt viõkke puättmõõzzast
Valtioneuvoston asetus kolttalain muuttamisesta annetun lain 43 §:n 2 momentin voimaantulosta
505/2001
Ráđđehusa ásahus doarjagis, mii máksojuvvo guπege bohccos boazodoallojagis 2001/2002
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2001/2002 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
400/2001
Mädd- da meä´ctäällministeria asetõssää´mlää´jj mieldsa teä´ǧǧveä´ǩǩvuõđâst
Maa- ja metsätalousministeriön asetuskolttalain mukaisesta rahoitustuesta
340/2001
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága ollášuhttimis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain täytäntöönpanosta
296/2001
Lää´ǩǩ sää´mlää´jj mu´ttmest
Laki kolttalain muuttamisesta
225/2001
Stáhtaráđi ásahus boazodoallolága 34 §:a muhtima birra addojuvvon lága fábmuiboahtimis
Valtioneuvoston asetus poronhoitolain 34 §: muuttamisesta annetun lain voimaantulostaLaki
176/2001
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjaga čuoziheamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisesta
175/2001
Ráđđehusa ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjagis
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luonaiselinkeinojen rahoitustuesta
108/2001
Stáhtaráđi ásahus Boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága fábmuiboahtimis
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain voimaantulosta
1008/2000
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlágas oaivvilduvvon doarjagiid ohcama álggaheamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten tukien hakemisen käynnistämisestä
791/2000
Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus dihto boazodoalu ja luondduealáhusaid velggiid ordnedeamis
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen velkojen järjestelyistä
769/2000
Stáhtaráđi ásahus dihto boazodoalu ja luondduealáhusaid velggiid ordnedeamis
Valtioneuvoston asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen velkojen järjestelyistä
768/2000
Stáhtaráđi ásahus boazodoalu ja luodduealáhusaid ruhtadanlága fábmuiboahtimis
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain voimaantulosta
369/2000
Ráđđehusa ásahus eanadoallofitnodatbargiid luohpandoarjaga birra addojuvvon ásahusa rievdadeamis
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta
71/2000
Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádus mearkabiriin ja alimus lobálaš boazologuin
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merkkipiireistä sekä suurimmista sallituista poromääristä
55/2000
Láhka nuortalašlága 8 ja 13 §:a rievdadeamis
Laki kolttalain 8 ja 13 §:n muuttamisesta
54/2000
Láhka boazodoallolága 34 §:a rievdadeamis
Laki poronhoitolain 34 §:n muuttamisesta
53/2000
Láhka bággovuovdimiin vuovdit mearriduvvon gittaopmodagaid lotnuma birra stáhtii addojuvvon lága 7 §:a rievdadeamis
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n muuttamisesta
52/2000
Láhka ruđaidsirdinvearrolága 14 §:a rievdadeamis
Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta
51/2000
Láhka oamastanvisteloanaid reantodoarjaga birra addojuvvon lága 1 §:a rievdadeamis
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
50/2000
Láhka aravalága 1 §:a rievdadeamis
Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta
49/2000
Láhka fitnodatdoarjaga birra addojuvvon lága 2 §:a rievdadeamis
Laki yritystuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
48/2000
Láhka dálonguovloealáhusaid hálddahusa birra gielddain addojuvvon lága 1 §:a rievdadeamis
Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
47/2000
Láhka servošiid čáhcefuolahusdoaibmabijuid doarjuma birra addojuvvon lága 1 §:a rievdadeamis
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
46/2000
Láhka eanadállodoalu ovddidanfoandda birra addojuvvon lága 2 ja 3 §:a rievdadeamis
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
45/2000
Boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanláhka
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki
1326/1999
Láhka eanadoallofitnodatbargiid luohpandoarjaga birra addojuvvon lága rievdadeamis
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
914/1999
Ráđđehusa mearrádus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis addojuvvon ráđđehusa mearrádusa 5 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston päätös maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
914/1999
Staatârääđi miärádâs kuáskimij puásuituálun tovâttâm vahâgij sajanmäksimist adelum staatârääđi miärádâs 5 § rievdâdmist
Valtioneuvoston päätös maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
914/1999
Piirrõsministriö tu´mmstõk kuä´cǩǩmi puäʒʒtäälaid tue´jjuummui parttšõõvmâst korvvõõzzi u´vddâm riikksååbbar tu´mmstõǥǥi 5§:n muuttmõõzzâst
Valtioneuvoston päätös maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n muuttamisesta
731/1999
Suoma vuođđoláhka
Perustuslaki
374/1999
Birasministeriija mearrádus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis
Ympäristöministeriön päätös maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
374/1999
Pirâsministeriö miärádâs kuáskim puásuituálun čyeccee vahâgij sajanmäksimist
Ympäristöministeriön päätös maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
374/1999
Piirrõsministeriö tu ´mmstǩǩmi tuejjuum pä ´rtteemvuʒʒoummid
Ympäristöministeriön päätös maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
373/1999
Stáhtaráđi mearrádus goaskimiid boazodollui dagahan vahágiid buhttemis
Valtioneuvoston päätös maakotkien porotaloudelle aiheuttaminen vahinkojen korvaamisesta
373/1999
Staatârääđi miärádâs kuáskimijn puásuituálun čyeccee vahâgij sajanmäksimist
Valtioneuvoston päätös maakotkien porotaloudelle aiheuttaminen vahinkojen korvaamisesta
373/1999
Riikksååbbar tu ´mmstõk kuä ´eǩǩmi pä ´rtteemvuõdd korvvuummus puäʒʒoummid
Valtioneuvoston päätös maakotkien porotaloudelle aiheuttaminen vahinkojen korvaamisesta
191/1999
Stáhtaráđi mearrádus sámegielat ja mámegiela oahpahussii vuođđooahpahusas, logahagas ja ámmátlaš skuvlemis mieđihuvvon stáhtadoarjaga vuođustusain
Valtioneuvoston päätös saamenkielisten ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
844/1998
Stáhtaráđi mearrádus suodjevuvddiid birra
Valtioneuvoston päätös suojametsistä
718/1998
Ásahus guovlogielaid dahje unnitlogugielaid guoski eurohpalaš vuođđogirjji fápmuiboahtimis addojuvvon ásahus rievdadeamis
Asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
149/1998
Ásahus guovlo- dahje unnitlogu gielaide guoski eurohpalaš vuođđogirjji fápmuibidjama birra
Asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta
1365/1997
Ásahus davvigielddaid guolástanlávdegottis
Asetus pohjoisten kuntien kalastusaluelautakunnasta
1364/1997
Ásahus guolástanásahusa rievdadeamis
Asetus kalastusasetuksen muuttamisesta
1212/1997
Láhaka guolástanlága rievdadeamis
Laki kalastuslain muuttamisesta
575/1997
Lää ´ǩǩ sää'mlää'jj mu'ttmest
Laki kolttalain muuttamisesta
574/1997
Láhka luondduealáhuslága rievdadeamis
Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta
573/1997
Láhka boazodoallolága rievdadeamis
Laki porotalouslain muuttamisesta
540/1997
Ásahus boazodoalloásahusa rievdadeamis
Asetus porotalousasetuksen muuttamisesta
133/1997
Sää'masetõs
Koltta-asetus
1355/1996
Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádus soavvila bivddus Eanodaga, Anára ja Ohcejogagielddain
Maa- ja metsätalousministeriön päätös harjuksen pyynnistä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueilla
1354/1996
Ásahus boazodoalloásahusa rievdadeamis
Asetus porotalousasetuksen muuttamisesta
1353/1996
Láhka boazodoallolága rievdadeamis
Laki poronhoitolain muuttamisesta
696/1996
Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádus mearkabiriin ja alimus lobálaš boazologuin addojuvvon Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa 1 §:a rievdadeamis
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merkkipiireistä sekä suurimmista sallituista poromääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
58/1996
Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádus investerendoarjagis (mii juolluduvvo eanadáluide) addojuvvon stáhtaráđi mearrádusa fápmuiboahtimis
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosta
57/1996
Stáhtaráđi mearrádus muhtun loanaid (mat juolluduvvojit eanadállodoalu struktuvrraid buorideami várás) dikwumis
Valtioneuvoston päätös eräiden maatilatalouden rakenteiden parantamiseksi myönnettävien lainojen hoitamisesta
56/1996
Stáhtaráđi mearrádus álggahandoarjagis (mii juolluduvvo nuorra eanadoalliide) addojuvvon stáhtaráđi mearrádusa 29 §:a rievdadeamis
Valtioneuvoston päätös nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 29 §:n muuttamisesta
55/1996
Stáhtaráđi mearrádus investerendoarja gis (mii juolluduvvo eanadáluide) addojuvvon stáhtaráđi mearrádusa rievdadeamis
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
54/1996
Stáhtaráđi mearrádus investerendoarjagis (mii juolluduvvo eanadáluide) addojuvvon stáhtaráđi mearrádusa rievdadeamis
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
53/1996
Stáhtaráđi mearrádus investerendoarjagis, mii juolluduvvo eanadáluide
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta
1728/1995
Ásahus sámegiela geavaheamis eisseválddiin addojuvvon ásahusa 1 § rievdadeamis
Asetus saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1727/1995
Ásahus sámedikki birra
Asetus saamelaiskäräjistä
1726/1995
Láhka sámegiela geavaheamis eisseválddiin addojuvvon lága rievdadeamis
Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain muuttamisesta
1725/1995
Láhka sámedikki birra addojuvvon lága rievdadeamis
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta
975/1995
Láhka sámegiela geavaheamis eisseválddiin addojuvvon lága nuppástuhttimis
Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain muuttamisesta
974/1995
Láhka sámedikkis
Laki saamelaiskäräjistä
867/1995
Ásahus sámi oahpahusguovddážis addon ásahus 11 §:a rievdadeamis
Asetus saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
254/1995
Lää'ǩǩ leimmpiiđđlää'jj 30 §:z mu'ttmest
Laki leimaverolain 30 §:n muuttamisesta
253/1995
Sää'mlää'ǩǩ
Kolttalaki
545/1993
Láhka sámi oahpahusguovddážis
Laki saamelaisalueen koulutuskeskuksesta
535/1992
Eana -ja meahccedoalloministeriija mearrádus stuorraearddi geavaheamis muhtin čáhceviidodagain
Maa- ja metsätalousministeriön päätös isorysän käytöstä eräillä vesialueilla
149/1992
Vuoigatvuođaministeriija mearrádus muhtin gielddaválgalágas dárkkuhuvvon skoviin
Oikeusministeriön päätös eräistä kunnallisvaalilaissa tarkoitetuista kaavoista
1202/1991
Ásahus sámegiela doaimmahagas
Asetus saamen kielen toimistosta
1201/1991
Ásahus sámegiela geavaheamis eisseváldiin
Asetus saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa
517/1991
Láhka giellalága 1 § rievdadeamis
Laki kielilain 1 §:n muuttamisesta
516/1991
Láhka sámegiela geavaheamis eisseváldiin
Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.