Tilläggsuppgifter om författningssamlingen

Enligt lagen om Finlands författningssamling (188/2000) svarar justitieministeriet för utgivningen av författningssamlingen. Enligt lagen författningssamlingen och fördragsserien publiceras och hålls gratis tillgängliga för allmänheten i ett allmänt datanät. Edita Publishing Ab svarar för denna upprätthållning enligt avtalet mellan justitieministeriet och Edita.

I författningssamlingen används i undantagsfall källmaterial som till sin struktur är annorlunda. Några författningar kan på bildskärmen se otydligare ut än andra. Utskrifter av alla författningar är ändå lika tydliga.

Ni kan lagra den önskade pdf-filen genom att aktivera filen och klicka på den högra knappen i musen. På skärmen kommer en meny. Välj kommandot "Tallenna tiedosto / Lagra filen / Save file as" så ni kan lagra filen i den önskade katalogen.

På den Ursprungliga författningar-sidan i Finlex-databasen finns författningarna även i html-format.

Varken justitieministeriet eller Edita svarar för skador som uppstår av fel i den elektroniska författningssamlingen eller funktionsavbrott i nätet eller hårdvaran.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.