Senast ändrade författningsöversättningar

1266/2020 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen (bearbetat 9.6.2022)
1263/2020 engelska
Foderlag (bearbetat 9.6.2022)
550/2008 engelska
Utrikesministeriets förordning om utrikesministeriets arbetsordning (bearbetat 8.6.2022)
624/2006 engelska
Aktiebolagslag (bearbetat 6.6.2022)
983/2021 engelska
Lag om klinisk prövning av läkemedel (bearbetat 2.6.2022)
145/1998 engelska
Skjutvapenförordning (bearbetat 30.5.2022)
1/1998 engelska
Skjutvapenlag (bearbetat 30.5.2022)
1129/2014 engelska
Statsrådets förordning om yrkeshögskolor (bearbetat 9.5.2022)
948/2019 engelska
Patientförsäkringslag (bearbetat 13.4.2022)
674/1994 engelska
Sjölag (bearbetat 7.4.2022)
445/2017 engelska
Lag om centralen för utredning av penningtvätt (bearbetat 30.3.2022)
673/2016 engelska
Domstolslag (bearbetat 21.3.2022)
878/2008 engelska
Lag om Finansinspektionen (bearbetat 18.3.2022)
447/2016 engelska
Lag om utstationering av arbetstagare (bearbetat 7.2.2022)
265/1998 engelska
Lag om komplettering av rådets förordning (EG) nr 2271/96 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning (bearbetat 7.2.2022)
76/2021 engelska
Lag om djursjukdomar (bearbetat 3.2.2022)
1383/2001 engelska
Lagen om företagshälsovård (bearbetat 2.2.2022)
403/2008 engelska
Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (bearbetat 2.2.2022)
738/2002 engelska
Lagen om skydd i arbete (bearbetat 31.1.2022)
383/2009 engelska
Lag om avhjälpande av vissa miljöskador (bearbetat 12.1.2022)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.