Senast ändrade författningsöversättningar

355/1987 engelska
Köplag (bearbetat 4.7.2018)
1360/2006 engelska
Lag om registrering av fartygspersonal (bearbetat 3.7.2018)
1144/2016 engelska
Lag om tryckbärande anordningar (bearbetat 27.6.2018)
1140/2016 engelska
Lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven (bearbetat 27.6.2018)
1139/2016 engelska
Lag om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivninga (bearbetat 27.6.2018)
1134/2016 engelska
Hissäkerhetslag (bearbetat 27.6.2018)
853/2016 engelska
Lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (bearbetat 27.6.2018)
180/2015 engelska
Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (bearbetat 27.6.2018)
1531/2016 engelska
Lag om pensionsstöd (bearbetat 27.6.2018)
1250/1987 engelska
Lag om försäkringsföreningar (bearbetat 27.6.2018)
707/2011 engelska
Lag om mätinstrument (bearbetat 27.6.2018)
554/2011 engelska
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut (bearbetat 27.6.2018)
920/2005 engelska
Lag om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (bearbetat 27.6.2018)
570/2005 engelska
Lag om försäkringsförmedling (bearbetat 27.6.2018)
517/1999 engelska
Lag om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (bearbetat 27.6.2018)
1522/2016 engelska
Lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag (bearbetat 21.6.2018)
812/2000 engelska
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (bearbetat 21.6.2018)
354/1997 engelska
Lag om arbetspensionsförsäkringsbolag (bearbetat 21.6.2018)
937/2005 engelska
Lag om stöd för närståendevård (bearbetat 21.6.2018)
159/2007 engelska
Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (bearbetat 21.6.2018)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.