Senast ändrade författningsöversättningar

325/2013 engelska
Lag om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (bearbetat 14.3.2018)
688/2001 engelska
Statsunderstödslag (bearbetat 14.3.2018)
39/1889 engelska
Strafflag (bearbetat 9.3.2018)
453/2003 engelska
Religionsfrihetslag (bearbetat 1.3.2018)
63/2018 engelska
Lag om rymdverksamhet (bearbetat 1.3.2018)
74/2018 engelska
Arbets- och näringsministeriets förordning om rymdverksamhet (bearbetat 1.3.2018)
714/1998 engelska
Vallag (bearbetat 1.3.2018)
1137/2016 engelska
Lag om marknadskontrollen av vissa produkter (bearbetat 28.2.2018)
278/2016 engelska
Lag om anmälda organ för vissa produktgrupper (bearbetat 28.2.2018)
843/2017 engelska
Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (bearbetat 16.2.2018)
1492/2016 engelska
Lag om allmänna bibliotek (bearbetat 15.2.2018)
958/1997 engelska
Lag om förfarandet vid tilldelning av Europeiska gemenskapens miljömärke (bearbetat 15.2.2018)
91/1982 engelska
Marktäktsförordning (bearbetat 15.2.2018)
555/1981 engelska
Marktäktslag (bearbetat 15.2.2018)
549/2016 engelska
Tobakslag (bearbetat 14.2.2018)
932/2014 engelska
Yrkeshögskolelag (bearbetat 14.2.2018)
246/2011 engelska
Statsrådets förordning om lotsning (bearbetat 14.2.2018)
166/2013 engelska
Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (bearbetat 14.2.2018)
756/2011 engelska
Lag om sjöarbetsavtal (bearbetat 14.2.2018)
331/2013 engelska
Statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (bearbetat 14.2.2018)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.