Senast ändrade författningsöversättningar

301/2004 engelska
Utlänningslag (bearbetat 26.5.2020)
390/2015 engelska
Idrottslag (bearbetat 25.5.2020)
771/2014 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning vid innesluten användning av genetiskt modifierade djur, om klassificering av innesluten användning samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder (bearbetat 25.5.2020)
1201/2013 engelska
Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (bearbetat 25.5.2020)
561/2014 engelska
Lag om Naturresursinstitutet (bearbetat 25.5.2020)
715/2014 engelska
Statsrådets förordning om Naturresursinstitutet (bearbetat 25.5.2020)
599/2013 engelska
Kemikalielag (bearbetat 25.5.2020)
492/2013 engelska
Lag om kosmetiska produkter (bearbetat 25.5.2020)
708/2013 engelska
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesinriktade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs inom företagshälsovården (bearbetat 25.5.2020)
460/2013 engelska
Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken (bearbetat 25.5.2020)
224/2013 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den synförmåga och hörsel som fordras av fartygspersonal (bearbetat 25.5.2020)
211/2013 engelska
Lag om partiell finansiering av 2009 års läkemedelsskadeersättningar med statsmedel (bearbetat 25.5.2020)
825/2012 engelska
Statsrådets förordning om fartygspersonalens boendemiljö ombord på fartyg (bearbetat 25.5.2020)
980/2012 engelska
Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (bearbetat 25.5.2020)
395/2012 engelska
Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö ombord på fartyg (bearbetat 25.5.2020)
820/2012 engelska
Statsrådets förordning om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg (bearbetat 25.5.2020)
688/2012 engelska
Biobankslag (bearbetat 25.5.2020)
1509/2011 engelska
Lag om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon (bearbetat 25.5.2020)
46/2012 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för för medicinsk forskningsetik (bearbetat 25.5.2020)
339/2011 engelska
Statsrådets förordning om screening (bearbetat 25.5.2020)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.