Senast ändrade författningsöversättningar

659/1967 engelska
Lag om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (bearbetat 17.1.2018)
1295/2013 engelska
Lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering (bearbetat 8.1.2018)
653/2007 engelska
Lag om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns (bearbetat 8.1.2018)
1317/2013 engelska
Statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering (bearbetat 8.1.2018)
498/1999 engelska
Lag om konsulära tjänster (bearbetat 5.1.2018)
325/2013 engelska
Lag om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (bearbetat 2.1.2018)
434/2003 engelska
Förvaltningslag (bearbetat 2.1.2018)
1299/2004 engelska
Lag om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (bearbetat 2.1.2018)
320/2017 engelska
Lag om transportservice (bearbetat 19.12.2017)
1432/2015 engelska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av lagen om status som juridisk person och partiell skattebefrielse i Finland för ett integrerat observationssystem för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ICOS Eric -konsortium) (bearbetat 10.11.2017)
1393/2015 engelska
Lag om status som juridisk person och partiell skattebefrielse i Finland för ett integrerat observationssystem för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ICOS Eric-konsortium) (bearbetat 10.11.2017)
1265/2006 engelska
Lag om högsta förvaltningsdomstolen (bearbetat 7.11.2017)
586/1996 engelska
Förvaltningsprocesslag (bearbetat 7.11.2017)
415/2011 engelska
Postlag (bearbetat 1.11.2017)
758/1991 engelska
Lag om återvinning till konkursbo (bearbetat 6.10.2017)
620/2012 engelska
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande och om tillämpning av rambeslutet (bearbetat 6.10.2017)
1383/2007 engelska
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna (bearbetat 6.10.2017)
447/2016 engelska
Lag om utstationering av arbetstagare (bearbetat 28.9.2017)
625/1947 engelska
Lag om gåvoutfästelser (bearbetat 28.9.2017)
39/1889 engelska
Strafflag (bearbetat 28.9.2017)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.