Senast ändrade författningsöversättningar

348/2017 engelska
Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (bearbetat 11.10.2018)
574/2017 engelska
Lag om ombud för obligationsinnehavare (bearbetat 11.10.2018)
208/2014 engelska
Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder (bearbetat 11.10.2018)
437/2016 engelska
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet (bearbetat 11.10.2018)
1195/2014 engelska
Lag om myndigheten för finansiell stabilitet (bearbetat 11.10.2018)
1194/2014 engelska
Lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (bearbetat 11.10.2018)
697/2014 engelska
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan av ett kreditinstitut, ett utländskt kreditinstituts filial och centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker om koncession samt till ansökan om inrättande av en utländsk filial (bearbetat 11.10.2018)
234/2014 engelska
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial till ett värdepappersföretag från tredjeland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland (bearbetat 11.10.2018)
423/2013 engelska
Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (bearbetat 11.10.2018)
162/2014 engelska
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (bearbetat 11.10.2018)
227/2014 engelska
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för förvaltare av alternativa investeringsfonder samt ett särskilt förvaringsinstitut (bearbetat 11.10.2018)
878/2008 engelska
Lag om Finansinspektionen (bearbetat 11.10.2018)
879/2008 engelska
Lag om Finansinspektionens tillsynsavgift (bearbetat 11.10.2018)
747/2012 engelska
Lag om investeringstjänster (bearbetat 11.10.2018)
688/2010 engelska
Lag om hypoteksbanksverksamhet (bearbetat 11.10.2018)
298/2010 engelska
Lag om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (bearbetat 11.10.2018)
297/2010 engelska
Lag om betalningsinstitut (bearbetat 11.10.2018)
1766/2009 engelska
Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (bearbetat 7.9.2018)
864/2014 engelska
Luftfartslag (bearbetat 7.9.2018)
1704/2009 engelska
Lag om statsandel för kommunal basservice (bearbetat 7.9.2018)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.