Upphävda författningsöversättningar

177/2002 engelska
Lag om säkerhetsutredningar (bearbetat 28.12.2022)
713/2006 engelska
Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (bearbetat 21.11.2022)
468/1994 engelska
Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (bearbetat 21.11.2022)
23/2006 engelska
Livsmedelslag (bearbetat 2.11.2022)
609/2015 engelska
Klimatlag (bearbetat 5.9.2022)
585/1986 ryska
Patientskadelag (bearbetat 13.4.2022)
585/1986 engelska
Patientskadelag (bearbetat 13.4.2022)
441/2013 engelska
Lag om djursjukdomar (bearbetat 3.2.2022)
7/1964 engelska
Varumärkeslag (bearbetat 31.5.2021)
255/2006 engelska
Lag om penninginsamlingar (bearbetat 9.4.2021)
86/2008 engelska
Foderlag (bearbetat 30.3.2021)
729/1992 engelska
Museilag (bearbetat 8.1.2021)
438/2016 engelska
Finansministeriets förordning om fondprospekt (bearbetat 11.11.2020)
505/2012 engelska
Finansministeriets förordning om omfattningen av den information som ska tillhandahållas fondföretag (bearbetat 11.11.2020)
782/2000 engelska
Finansministeriets förordning om fondprospekt (bearbetat 11.11.2020)
235/2014 engelska
Finansministeriets förordning om finansiella instrument som avses i 11 kap. i lagen om placeringsfonder (bearbetat 11.11.2020)
748/2012 engelska
Lag om handel med finansiella instrument (bearbetat 7.10.2020)
246/2011 engelska
Statsrådets förordning om lotsning (bearbetat 7.10.2020)
1360/2006 engelska
Lag om registrering av fartygspersonal (bearbetat 7.10.2020)
1607/1993 engelska
Kreditinstitutslag (bearbetat 7.10.2020)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.