Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

708/1997 engelska
Lag om avgift för tryggande av postförmedling i glesbygden
383/2009 engelska
Lag om avhjälpande av vissa miljöskador
1509/2011 engelska
Lag om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon
387/2013 engelska
Lag om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
1195/2000 engelska
Lag om begränsning av användningen av indexvillkor
115/1999 engelska
Lag om begränsning av utförseln av kulturföremål
1054/2018 engelska
Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella
616/2019 engelska
Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
639/2019 engelska
Lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet
579/2005 engelska
Lag om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
1528/2001 engelska
Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
12/1994 engelska
Lag om behörighet för och rättshjälp till tribunalen som behandlar brott som begåtts i det forna Jugoslavien
362/2002 engelska
Lag om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner
378/1974 engelska
Lag om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land
1673/2009 engelska
Lag om bekämpning av oljeskador
1087/2013 engelska
Lag om bekämpning av skogsskador
1217/1994 engelska
Lag om beskattning av delägare i utländska bassamfund
360/1968 engelska
Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
418/2017 engelska
Lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd
666/1972 engelska
Lag om bestridande av bevisningskostnader med statens medel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.