Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

738/2002 engelska
Lagen om skydd i arbete
1062/1989 engelska
Lagen om specialiserad sjukvård
131/1973 engelska
Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
1573/1993 engelska
Lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
1412/1997 engelska
Lagen om utkomststöd
398/1995 engelska
Lagen om utländska försäkringsbolag
426/2015 engelska
Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla
503/2005 engelska
Landsvägslag
23/2006 engelska
Livsmedelslag
1121/2018 engelska
Livsmedelsmarknadslag
940/2003 engelska
Lotsningslag
1047/2001 engelska
Lotterilag
864/2014 engelska
Luftfartslag
395/1987 engelska
Läkemedelslag
22/1997 engelska
Länsstyrelselag
868/1998 engelska
Lönegarantiförordning
204/2000 engelska
lag om utrikesförvaltningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.