Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: L

1170/2011 engelska
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
1169/2011 engelska
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
620/2012 engelska
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande och om tillämpning av rambeslutet
76/2021 engelska
Lag om djursjukdomar
1136/2013 engelska
Lag om ekonomisk understödd utveckling av yrkeskompetensen
159/2007 engelska
Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
1318/1999 engelska
Lag om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden
13/2003 engelska
Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
14/2003 engelska
Lag om elektroniska signaturer
1287/2013 engelska
Lag om elev- och studerandevård
603/1977 engelska
Lag om en lösen av fast egendom och särskilda rättigheter
599/2010 engelska
Lag om en sammanslutning av inlåningsbanker
32/1991 engelska
Lag om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
1384/2015 engelska
Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer
422/1974 engelska
Lag om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas tilll oskyldigt häktad eller dömd
737/1994 engelska
Lag om ersättning för miljöskador
1521/2016 engelska
Lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom
1522/2016 engelska
Lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
1140/2013 engelska
Lag om ersättning för utbildning
1328/2018 engelska
Lag om ett bostadsdatasystem

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.