Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: J

666/1993 engelska
Jaktförordning
615/1993 engelska
Jaktlag
1070/1996 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fullföljandet av gemenskapsinitiativet PESCA
727/1997 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande och stödjande av producentorganisationer inom fiskerinäringen
1575/1994 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskenäringen
212/1996 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket
1576/1994 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om strukturpolitiska stöd för fiskerinäringen
882/2005 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansöknings- och utbetalningsförfarandet vid utbetalning av produktionsstöd för mjölk
1266/2020 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
548/2012 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
235/2003 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1203/2001 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött
595/2001 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av skolmjölksstöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel
6/2014 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll
540/1995 engelska
Jordabalk
3/1975 engelska
Jordförvärvslag för Åland
425/2002 ryska
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
198/2003 engelska
Järnvägslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.