Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: F

362/1992 engelska
Förordning om ikraftträdande av Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhänder tagande av riskavfall samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
464/1990 engelska
Förordning om ikraftträdande av en ändring i bilaga III till 1972 Års konvention om förhindrade av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen
682/1990 engelska
Förordning om industriell hantering och upplagring av vissa farliga kemikalier
258/1996 engelska
Förordning om inskränkningar av laxfisket inom Finlands territorialvatten och fiskezon i egentliga Österjsön och Bottniska viken samt i Simojoki
13/1994 engelska
Förordning om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
66/1993 engelska
Förordning om konkurrensverket
845/1969 engelska
Förordning om konstnärsprofessurer och statens konstnärsstipendier
277/1990 engelska
Förordning om konsumentverket
1112/1998 engelska
Förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
1336/1996 engelska
Förordning om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
210/1997 engelska
Förordning om lufttransport av farliga ämnen
717/1998 engelska
Förordning om miljöskadeförsäkring
119/1992 engelska
Förordning om museiverket
160/1997 engelska
Förordning om naturskydd
1419/1991 engelska
Förordning om nyttighetsmodellrätt
116/1997 engelska
Förordning om nämnden för bildkonststipendier
1030/1999 engelska
Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet
1030/1999 tyska
Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet
828/1985 engelska
Förordning om oljeskyddsfonden
1105/1991 engelska
Förordning om organisering av konstens främjande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.