Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: F

1040/2017 engelska
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut
554/2011 engelska
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut
234/2014 engelska
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial till ett värdepappersföretag från tredjeland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland
538/2005 engelska
Finansministeriets förordning om vissa prospekt som avses i 2 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen
731/1999 engelska
Finlands grundlag
731/1999 spanska
Finlands grundlag
731/1999 ryska
Finlands grundlag
731/1999 franska
Finlands grundlag
731/1999 tyska
Finlands grundlag
1263/2020 engelska
Foderlag
66/1972 engelska
Folkhälsolagen
347/1956 engelska
Folkpensionslagen
1090/2002 engelska
Fordonslag
767/2005 engelska
Fängelselag
503/1989 engelska
Föreningslag
244/2001 engelska
Företags- och organisationsdatalag
608/1977 engelska
Förköpslag
956/1998 engelska
Förodning om statens specialfinansieringsbolag
442/1961 engelska
Förordning angående effektivisering av lagens om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk efterlevnad
311/1922 engelska
Förordning angående verkställighet av språklagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.