Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: F

11/2015 engelska
Faderskapslag
312/1992 engelska
Familjedagvårdarlagen
874/1993 engelska
Fartygsregisterförordning
512/1993 engelska
Fartygsregisterlag
554/1995 engelska
Fastighetsbildningslag
392/1985 engelska
Fastighetsregisterlag
576/1984 engelska
Filmarkiveringslag
1033/2018 engelska
Finansministeriets förordning om de krav som ställs på innehållet i förslag till omorganisering av kreditinstituts och värdepappersföretags verksamhet
1284/2014 engelska
Finansministeriets förordning om de uppgifter som ska lämnas in för upprättandet av kreditinstituts och värdepappersföretags resolutionsplaner och ingå i dem
697/2014 engelska
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan av ett kreditinstitut, ett utländskt kreditinstituts filial och centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker om koncession samt till ansökan om inrättande av en utländsk filial
227/2014 engelska
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för förvaltare av alternativa investeringsfonder samt ett särskilt förvaringsinstitut
437/2016 engelska
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet
658/2003 engelska
Finansministeriets förordning om de utredningar som skall fogas till ett värdepappersföretags ansökan om verksamhetstillstånd
234/2004 engelska
Finansministeriets förordning om de utredningar som skall fogas till fondbolags och förvaringsinstituts ansökan om verksamhetstillstånd
154/2007 engelska
Finansministeriets förordning om flaggningsskyldighet och om uppgifter som skall ges i samband med anmälan om och offentliggörande av ägarandelar
233/2004 engelska
Finansministeriets förordning om fondprospekt och förenklade fondprospekt
1045/2016 engelska
Finansministeriets förordning om innehållet i och strukturen hos informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering
1285/2014 engelska
Finansministeriets förordning om omständigheter som ska beaktas vid bedömning av ett kreditinstituts och värdepappersföretags eller en koncerns avvecklings- och omorganiseringsmöjligheter
452/2005 engelska
Finansministeriets förordning om prospekt som avses i 2 kap. i värdepappersmarknadslagen
153/2007 engelska
Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.