Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: F

11/2015 engelska
Faderskapslag
312/1992 engelska
Familjedagvårdarlagen
874/1993 engelska
Fartygsregisterförordning
512/1993 engelska
Fartygsregisterlag
554/1995 engelska
Fastighetsbildningslag
392/1985 engelska
Fastighetsregisterlag
576/1984 engelska
Filmarkiveringslag
658/2003 engelska
Finansministeriets förordning om de utredningar som skall fogas till ett värdepappersföretags ansökan om verksamhetstillstånd
234/2004 engelska
Finansministeriets förordning om de utredningar som skall fogas till fondbolags och förvaringsinstituts ansökan om verksamhetstillstånd
154/2007 engelska
Finansministeriets förordning om flaggningsskyldighet och om uppgifter som skall ges i samband med anmälan om och offentliggörande av ägarandelar
233/2004 engelska
Finansministeriets förordning om fondprospekt och förenklade fondprospekt
1045/2016 engelska
Finansministeriets förordning om innehållet i och strukturen hos informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering
452/2005 engelska
Finansministeriets förordning om prospekt som avses i 2 kap. i värdepappersmarknadslagen
153/2007 engelska
Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter
538/2005 engelska
Finansministeriets förordning om vissa prospekt som avses i 2 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen
731/1999 spanska
Finlands grundlag
731/1999 engelska
Finlands grundlag
731/1999 franska
Finlands grundlag
731/1999 ryska
Finlands grundlag
731/1999 tyska
Finlands grundlag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.