Engelska författningsöversättningar i alfabetisk ordning: U

Sökresultat

1-20 21-22

846/2014 engelska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om användning av föräldralösa verk
410/2011 engelska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om direktionerna vid vissa statliga läroanstalter
908/2010 engelska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
1179/1999 engelska
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid museiverket
1298/1999 engelska
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
1111/1999 engelska
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst
1124/1999 engelska
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid Finlands filmarkiv
1170/1999 engelska
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid statens konstmuseum
1097/1998 engelska
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter
161/1999 engelska
Undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
858/2000 engelska
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
1013/2000 engelska
Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
856/2006 engelska
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen
1323/2001 engelska
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande
558/2009 engelska
Universitetslag
645/1997 engelska
Universitetslag
574/1995 engelska
Upphovsrättsförordning
404/1961 engelska
Upphovsrättslag
301/2004 engelska
Utlänningslag
377/2014 engelska
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
Sökresultat

1-20 21-22

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.