Engelska författningsöversättningar i alfabetisk ordning: R

517/1988 engelska
Radiolag
602/2002 engelska
Regionutvecklingslag
262/2003 engelska
Reglemente för statsrådet
453/2003 engelska
Religionsfrihetslag
883/1990 engelska
Renskötselförordning
848/1990 engelska
Renskötsellag
239/2000 engelska
Republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors
500/2018 engelska
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
928/2010 engelska
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen
1141/2015 engelska
Revisionslag
459/2007 engelska
Revisionslag
7/1928 engelska
Riksdagsordning
379/2011 engelska
Räddningslag
633/1982 engelska
Räntelag
4/1734 engelska
Rättegångs Balk
257/2002 engelska
Rättshjälpslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.