Engelska författningsöversättningar i alfabetisk ordning: P

10/1969 engelska
Partilag
669/1980 engelska
Patentförordning
550/1967 engelska
Patentlag
948/2019 engelska
Patientförsäkringslag
814/1989 engelska
Personalfondslag
934/2010 engelska
Personalfondslag
476/1987 engelska
Personregisterförordning
523/1999 engelska
Personuppgiftslag
493/1995 engelska
Polislag
872/2011 engelska
Polislag
415/2011 engelska
Postlag
694/1990 engelska
Produktansvarslag
914/1986 engelska
Produktsäkerhetslag
182/2010 engelska
Punktskattelag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.