Engelska författningsöversättningar i alfabetisk ordning: M

Sökresultat

1-20 21-31

895/1999 engelska
Markanvändnings- och byggförordning
132/1999 engelska
Markanvändnings- och bygglagen
1527/2001 engelska
Marknadsdomstolslag
91/1982 engelska
Marktäktsförordning
555/1981 engelska
Marktäktslag
359/2003 engelska
Medborgarskapslag
1247/1990 engelska
Mentalvårdsförordningen
1116/1990 engelska
Mentalvårdslagen
1501/1993 engelska
Mervärdesskattelag
326/1983 engelska
Militär rättegångslag
824/1989 engelska
Miljöministeriets beslut om avfallshanteringsplaner, som skall föreläggas länsstyrelsen för godkännande
569/1994 engelska
Miljöministeriets beslut om godkännande av ett system för återvinning av detaljhandelsförpackningar avsedda för läskedrycker och alkoholdrycker
273/2000 engelska
Miljöministeriets beslut om vissa undantag grån gränsvärdena för halter av tungmetaller i förpackningar
20/2008 engelska
Miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem
419/2014 engelska
Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidprodukter och deras verksamma ämnen
477/2014 engelska
Miljöministeriets förordning om bärande konstruktioner
1237/2003 engelska
Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
1129/2001 engelska
Miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall
537/2004 engelska
Miljöministeriets förordning om formuläret för hyresavtal för bostadslägenhet
538/2004 engelska
Miljöministeriets förordning om formuläret för hyresavtal för underuthyrning av bostadslägenhet
Sökresultat

1-20 21-31

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.