Engelska författningsöversättningar i alfabetisk ordning: K

Sökresultat

1-20 21-22

675/1993 engelska
Kemikalieförordning
599/2013 engelska
Kemikalielag
744/1989 engelska
Kemikalielag
609/2015 engelska
Klimatlag
365/1995 engelska
Kommunallag
410/2015 engelska
Kommunallag
393/2003 engelska
Kommunikationsmarknadslag
964/2005 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
1248/2002 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
732/2009 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning till samhällsomfattande tjänster
172/2009 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
171/2009 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
393/2001 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om transportabla tryckbärände anordningar
1175/2005 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
63/2010 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om övervakning och kontroll av koldioxidutsläpp och antalet tonkilometer i luftfart samt förfarandet för godkännande av kontrollörer
948/2011 engelska
Konkurrenslag
120/2004 engelska
Konkurslag
38/1978 engelska
Konsumentskyddslag
610/2014 engelska
Kreditinstitutslag
161/1988 engelska
Kärnenergiförordning
Sökresultat

1-20 21-22

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.