Engelska författningsöversättningar i alfabetisk ordning: F

108/1993 engelska
Förordning om fisk och fiskprodukter
1116/1982 engelska
Förordning om fiske
1256/1992 engelska
Förordning om fordons konstruktion och utrustning
1794/1995 engelska
Förordning om fortgående tillämpning av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar på kretsmönster från vissa stater
805/1998 engelska
Förordning om fritt bildningsarbete
121/2000 engelska
Förordning om främjande av filmkonsten
755/1990 engelska
Förordning om främmande ämnen i livsmedel
283/1962 engelska
Förordning om förhanksåtgärder för skydd av vatten
185/1981 engelska
Förordning om förhindrande av havsföroreningar
252/1978 engelska
Förordning om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (Regler för inre farvatten 1978)
746/1983 engelska
Förordning om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
168/1989 engelska
Förordning om förvaltningsnämnden för Sveaborg
211/1992 engelska
Förordning om grunderna för avgifter till staten
813/1998 engelska
Förordning om grundläggande konstundervisning
852/1998 engelska
Förordning om grundläggande utbildning
1015/1997 engelska
Förordning om häradsåklagare
362/1992 engelska
Förordning om ikraftträdande av Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhänder tagande av riskavfall samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
464/1990 engelska
Förordning om ikraftträdande av en ändring i bilaga III till 1972 Års konvention om förhindrade av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen
682/1990 engelska
Förordning om industriell hantering och upplagring av vissa farliga kemikalier
258/1996 engelska
Förordning om inskränkningar av laxfisket inom Finlands territorialvatten och fiskezon i egentliga Österjsön och Bottniska viken samt i Simojoki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.