Engelska författningsöversättningar i alfabetisk ordning: F

1380/2004 engelska
Förordning om Forststyrelsen
351/1989 engelska
Förordning om Statsgaranticentralen
725/1982 engelska
Förordning om användningen av överskottet från penninglotteri- och tippningsspel
822/1996 engelska
Förordning om arbetstiden för statstjänstemän
522/1992 engelska
Förordning om aromer och deras tillverkningsämnen
307/1979 engelska
Förordning om avfallshantering
189/1999 engelska
Förordning om begränsning av utförseln av kulturföremål
844/1987 engelska
Förordning om behandling av livsmedel med joniserande strålning
986/1998 engelska
Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
977/1974 engelska
Förordning om bekämpande av oljeskador som uppkom mer på landet
639/1996 engelska
Förordning om biblioteket för synskadade
832/1993 engelska
Förordning om diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa
946/1991 engelska
Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
926/1991 engelska
Förordning om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om OFR-samfund
108/1997 engelska
Förordning om export och transitering av försvarsmateriel
359/1991 engelska
Förordning om farliga livsmedelsimitationer
1256/1997 engelska
Förordning om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
662/1984 engelska
Förordning om filmarkivering
1311/1996 engelska
Förordning om financering av hållbart skogsbruk
806/1998 engelska
Förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.