Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning:

758/2004 engelska
Lag om arbetstagarinflytande i europabolag
248/1982 engelska
Lag om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
442/1998 engelska
Lag om arrangemang i anslutning till grundandet av statens specialfinansieringsbolag
1096/2006 engelska
Lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet
1237/2006 engelska
Lag om assisterad befruktning
462/2009 engelska
Lag om auktion av vissa radiofrekvenser
22/2014 engelska
Lag om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd
673/1978 engelska
Lag om avfallshantering
708/1997 engelska
Lag om avgift för tryggande av postförmedling i glesbygden
383/2009 engelska
Lag om avhjälpande av vissa miljöskador
1509/2011 engelska
Lag om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon
387/2013 engelska
Lag om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
1195/2000 engelska
Lag om begränsning av användningen av indexvillkor
115/1999 engelska
Lag om begränsning av utförseln av kulturföremål
1054/2018 engelska
Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella
761/2003 engelska
Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
579/2005 engelska
Lag om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
1528/2001 engelska
Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
12/1994 engelska
Lag om behörighet för och rättshjälp till tribunalen som behandlar brott som begåtts i det forna Jugoslavien
378/1974 engelska
Lag om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.