Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning:

882/2005 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansöknings- och utbetalningsförfarandet vid utbetalning av produktionsstöd för mjölk
548/2012 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
235/2003 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1203/2001 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött
595/2001 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av skolmjölksstöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel
6/2014 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll
540/1995 engelska
Jordabalk
425/2002 ryska
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
198/2003 engelska
Järnvägslag
675/1993 engelska
Kemikalieförordning
599/2013 engelska
Kemikalielag
744/1989 engelska
Kemikalielag
609/2015 engelska
Klimatlag
365/1995 engelska
Kommunallag
410/2015 engelska
Kommunallag
393/2003 engelska
Kommunikationsmarknadslag
964/2005 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
1248/2002 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
732/2009 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning till samhällsomfattande tjänster
172/2009 engelska
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.