Databasen över författningsöversättningar: 2018

1388/2018 engelska
Inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering
1328/2018 engelska
Lag om ett bostadsdatasystem
1121/2018 engelska
Livsmedelsmarknadslag
1054/2018 engelska
Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella
1050/2018 engelska
Dataskyddslag
1033/2018 engelska
Finansministeriets förordning om de krav som ställs på innehållet i förslag till omorganisering av kreditinstituts och värdepappersföretags verksamhet
859/2018 engelska
Strålsäkerhetslag
714/2018 engelska
Gymnasielag
595/2018 engelska
Lag om företagshemligheter
540/2018 engelska
Lag om småbarnspedagogik
508/2018 engelska
Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet
502/2018 engelska
Gasanordningslag
500/2018 engelska
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
411/2018 engelska
Lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet
253/2018 engelska
Moderskapslag
146/2018 engelska
Statsrådets förordning om vissa ledningar som placeras på ett vattenområde
108/2018 engelska
Lag om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet
74/2018 engelska
Arbets- och näringsministeriets förordning om rymdverksamhet
63/2018 engelska
Lag om rymdverksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.