Databasen över författningsöversättningar: 2017

1-20 21-22

1147/2017 engelska
Statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
1146/2017 engelska
Lag om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
1070/2017 engelska
Lag om handel med finansiella instrument
1065/2017 engelska
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar
1040/2017 engelska
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut
946/2017 engelska
Lag om för- och efternamn
908/2017 engelska
Lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av persona
884/2017 engelska
Lag om nationella studie- och examensregister
843/2017 engelska
Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
801/2017 engelska
Lag om verkställighet av kombinationsstraff
658/2017 engelska
Statsrådets förordning om delegationen för penningspelsärenden
574/2017 engelska
Lag om ombud för obligationsinnehavare
531/2017 engelska
Lag om yrkesutbildning
445/2017 engelska
Lag om centralen för utredning av penningtvätt
444/2017 engelska
Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
418/2017 engelska
Lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd
348/2017 engelska
Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
320/2017 engelska
Lag om transportservice
179/2017 engelska
Statsrådets förordning om den delegation som bereder nomineringen av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol
149/2017 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer

1-20 21-22

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.