Databasen över författningsöversättningar: 2016

1-20 21-32

1531/2016 engelska
Lag om pensionsstöd
1522/2016 engelska
Lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
1521/2016 engelska
Lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom
1503/2016 engelska
Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
1494/2016 engelska
Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
1492/2016 engelska
Lag om allmänna bibliotek
1435/2016 engelska
Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten
1434/2016 engelska
Statsrådets förordning om elanläggningar
1414/2016 engelska
Statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel
1397/2016 engelska
Lag om offentlig upphandling och koncession
1387/2016 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1227/2016 engelska
Lag om smittsamma sjukdomar
1149/2016 engelska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 65 eller 100 procent
1144/2016 engelska
Lag om tryckbärande anordningar
1140/2016 engelska
Lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven
1139/2016 engelska
Lag om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivninga
1137/2016 engelska
Lag om marknadskontrollen av vissa produkter
1135/2016 engelska
Elsäkerhetslag
1134/2016 engelska
Hissäkerhetslag
1045/2016 engelska
Finansministeriets förordning om innehållet i och strukturen hos informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering

1-20 21-32

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.