Databasen över författningsöversättningar: 2016

1503/2016 engelska
Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
1494/2016 engelska
Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
1492/2016 engelska
Lag om allmänna bibliotek
1435/2016 engelska
Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten
1434/2016 engelska
Statsrådets förordning om elanläggningar
1397/2016 engelska
Lag om offentlig upphandling och koncession
1387/2016 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1149/2016 engelska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 65 eller 100 procent
1137/2016 engelska
Lag om marknadskontrollen av vissa produkter
1135/2016 engelska
Elsäkerhetslag
1045/2016 engelska
Finansministeriets förordning om innehållet i och strukturen hos informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering
734/2016 engelska
Lag om gräsrotsfinansiering
673/2016 engelska
Domstolslag
549/2016 engelska
Tobakslag
447/2016 engelska
Lag om utstationering av arbetstagare
278/2016 engelska
Lag om anmälda organ för vissa produktgrupper

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.