Databasen över författningsöversättningar: 2015

1-20 21-31

1753/2015 engelska
Statrådets förordningom uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut
1725/2015 engelska
Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse
1709/2015 engelska
Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter
1590/2015 engelska
Lag om registret över rättstolkar
1460/2015 engelska
Statsrådets förordning om studier som kompletterar högskolestudier utomlands
1459/2015 engelska
Statsrådets förordning om erkännande av yrkeskvalifikationer
1432/2015 engelska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av lagen om status som juridisk person och partiell skattebefrielse i Finland för ett integrerat observationssystem för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ICOS Eric -konsortium)
1393/2015 engelska
Lag om status som juridisk person och partiell skattebefrielse i Finland för ett integrerat observationssystem för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ICOS Eric-konsortium)
1385/2015 engelska
Lag om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
1384/2015 engelska
Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer
1141/2015 engelska
Revisionslag
1107/2015 engelska
Statsrådets förordning om riktvärden för utomhusbuller från vindkraftverk
798/2015 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten
684/2015 engelska
Lag om vissa krav på asbestsanering
609/2015 engelska
Klimatlag
589/2015 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fartygsapotek
584/2015 engelska
Lag om fartygsapotek
545/2015 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga
459/2015 engelska
Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
426/2015 engelska
Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

1-20 21-31

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.