Databasen över författningsöversättningar: 2014

1-20 21-35

1419/2014 engelska
Lag om extra pension för idrottsutövare
1325/2014 engelska
Diskrimineringslag
1285/2014 engelska
Finansministeriets förordning om omständigheter som ska beaktas vid bedömning av ett kreditinstituts och värdepappersföretags eller en koncerns avvecklings- och omorganiseringsmöjligheter
1284/2014 engelska
Finansministeriets förordning om de uppgifter som ska lämnas in för upprättandet av kreditinstituts och värdepappersföretags resolutionsplaner och ingå i dem
1250/2014 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
1195/2014 engelska
Lag om myndigheten för finansiell stabilitet
1194/2014 engelska
Lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
1129/2014 engelska
Statsrådets förordning om yrkeshögskolor
942/2014 engelska
Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen
936/2014 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar
932/2014 engelska
Yrkeshögskolelag
917/2014 engelska
Informationssamhällsbalk
864/2014 engelska
Luftfartslag
846/2014 engelska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om användning av föräldralösa verk
771/2014 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning vid innesluten användning av genetiskt modifierade djur, om klassificering av innesluten användning samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder
715/2014 engelska
Statsrådets förordning om Naturresursinstitutet
697/2014 engelska
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan av ett kreditinstitut, ett utländskt kreditinstituts filial och centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker om koncession samt till ansökan om inrättande av en utländsk filial
610/2014 engelska
Kreditinstitutslag
561/2014 engelska
Lag om Naturresursinstitutet
527/2014 engelska
Miljöskyddslag

1-20 21-35

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.