Databasen över författningsöversättningar: 2014

1-20 21-21

1419/2014 engelska
Lag om extra pension för idrottsutövare
1325/2014 engelska
Diskrimineringslag
1250/2014 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
942/2014 engelska
Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen
936/2014 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar
932/2014 engelska
Yrkeshögskolelag
917/2014 engelska
Informationssamhällsbalk
771/2014 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning vid innesluten användning av genetiskt modifierade djur, om klassificering av innesluten användning samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder
715/2014 engelska
Statsrådets förordning om Naturresursinstitutet
610/2014 engelska
Kreditinstitutslag
561/2014 engelska
Lag om Naturresursinstitutet
518/2014 engelska
Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall
477/2014 engelska
Miljöministeriets förordning om bärande konstruktioner
465/2014 engelska
Miljöministeriets förordning om geokonstruktioner
419/2014 engelska
Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidprodukter och deras verksamma ämnen
418/2014 engelska
Statsrådets förordning om biocidprodukter
396/2014 engelska
Statsrådets förordning om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd
377/2014 engelska
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
255/2014 engelska
Lag om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
22/2014 engelska
Lag om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd

1-20 21-21

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.