325/2013 engelska

Lag om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism

Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi

Act on the Freezing of Funds with a View to Combating Terrorism

Förvaltningsområde: Ulkoasiainministeriö
Översättningen har blivit färdig: 6.5.2015
Tillgänglighet: Texten i författningen:
Författningsändringar beaktats t.o.m.: amendments up to 1162/2013 included; amendments up to 606/2017 included
Anmärkning: --

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.