Databasen över författningsöversättningar: 2012

980/2012 engelska
Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
954/2012 engelska
Lag om produktgodkännanden för vissa byggprodukter
916/2012 engelska
Lag om offentlig arbetskraft- och företagsservice
825/2012 engelska
Statsrådets förordning om fartygspersonalens boendemiljö ombord på fartyg
820/2012 engelska
Statsrådets förordning om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg
747/2012 engelska
Lag om investeringstjänster
746/2012 engelska
Värdepappersmarknadslag
688/2012 engelska
Biobankslag
620/2012 engelska
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande och om tillämpning av rambeslutet
548/2012 engelska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
422/2012 engelska
Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen
395/2012 engelska
Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö ombord på fartyg
391/2012 engelska
Statsrådets förordning om gruvdrift
313/2012 ryska
Statsrådets förordning om taxitrafikens konsumentpriser
282/2012 engelska
Lag om export av försvarsmateriel
214/2012 engelska
Lag om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
202/2012 engelska
Statsrådets förordning om adoption
179/2012 engelska
Statsrådets förordning om avfall
46/2012 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för för medicinsk forskningsetik
22/2012 engelska
Adoptionslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.