Databasen över författningsöversättningar: 2011

1-20 21-36

1552/2011 engelska
Beredskapslag
1509/2011 engelska
Lag om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon
1390/2011 engelska
Statsrådets förordning om åklagarväsendet
1170/2011 engelska
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
1169/2011 engelska
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
980/2011 engelska
Statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen
948/2011 engelska
Konkurrenslag
872/2011 engelska
Polislag
806/2011 engelska
Tvångsmedelslag
805/2011 engelska
Förundersökningslag
756/2011 engelska
Lag om sjöarbetsavtal
746/2011 engelska
Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
715/2011 engelska
Lag om rättegångsbiträden med tillstånd
711/2011 engelska
Lag om Centralen for mediefostran och bildprogram
710/2011 engelska
Lag om bildprogram
707/2011 engelska
Lag om mätinstrument
646/2011 engelska
Avfallslag
621/2011 engelska
Gruvlag
587/2011 engelska
Vattenlag
554/2011 engelska
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut

1-20 21-36

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.