1076/2010 engelska

Lag om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag

Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa

Act on the Central Authority in Finland in Certain International Matters Relating to Maintenance

Förvaltningsområde: Oikeusministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.