Databasen över författningsöversättningar: 2010

1-20 21-33

1386/2010 engelska
Lag om främjande av integration
1326/2010 engelska
Hälso- och sjukvårdslag
1241/2010 engelska
Statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland
1171/2010 engelska
Lag om läkarundersökning av fartygspersonal
1077/2010 engelska
Lag om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet
1076/2010 engelska
Lag om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag
1062/2010 engelska
Lag om statliga affärsverk
988/2010 engelska
Statsrådets förordning om personalfonder
934/2010 engelska
Personalfondslag
928/2010 engelska
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen
908/2010 engelska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
902/2010 engelska
Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
882/2010 engelska
Statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner
841/2010 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kliniska läkemedelsprövningar
840/2010 engelska
SHM:s förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för för medicinsk forskningsetik
820/2010 engelska
Statsrådets förordning om den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik
688/2010 engelska
Lag om hypoteksbanksverksamhet
681/2010 engelska
Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen
659/2010 engelska
Statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker
620/2010 engelska
Lag om hantering av översvämningsrisker

1-20 21-33

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.